EN

blow {noun}

volume_up
blow (also: blast, clout, knock, slap)
It goes without saying that this would deal a heavy blow to tourism on the borders.
Het spreekt voor zich dat dit een harde klap is voor het grenstoerisme.
This is seen as a serious blow for multilateralism.
Dit wordt beschouwd als een zware klap voor het multilateralisme.
This time the United Nations has suffered a grievous blow.
Dit betekent een vreselijke klap voor de Verenigde Naties.
This is a major blow to the environment, tourism and farming.
Dat is een zware slag voor het milieu, het toerisme en de landbouw.
This is a terrible blow to trust and confidence among people.
Dit is een verschrikkelijke slag voor het vertrouwen tussen de mensen.
Farmers in Great Britain have suffered an enormous blow from BSE.
De boeren in Groot-Brittannië hebben een enorme slag gehad met de BSE.
blow (also: tear)
blow (also: hack)
blow (also: clout, slap)
blow (also: pound)
The defeat of the Zairean army was a severe blow for Kinshasa.
De nederlaag van het Zaïrese leger was voor Kinshasa een zware opdoffer.

Context sentences for "blow" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople's faith in the rule of law and political power has been dealt a sharp blow.
Het vertrouwen in de rechtsstaat en in de politiek heeft een ferme deuk gekregen.
EnglishMad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
De BSE-affaire was voor hen een ramp die ze te nauwer nood te boven zijn gekomen.
EnglishThere never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
Naar het schijnt waait er geen wind of hij is de Europese Unie dienstig.
EnglishI would also like to strike a blow for the integration of pupils who are disadvantaged.
Bovendien wil ik een lans breken voor integratie van gehandicapte leerlingen.
EnglishThe unit was on a search-and-destroy detail, had to blow up one of Charlie s supply bridges.
Zijn eenheid was op patrouille...... en moest een brug van de vijand opblazen.
EnglishIf one of you would take a blow before witnesses, we can fool the King
Als één van jullie zo geraakt wordt, voor getuigen, kunnen we de koning verschalken.
EnglishAnd so you need to make the sound of wind and blow them away and read the rest of the book.
Je moet het geluid van de wind maken en ze wegblazen en de rest van het boek lezen.
EnglishWash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose.
Was je gezicht, kam je haar...... schrob je handen schoon, poets je tanden en snuit je neus.
EnglishJob losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Het verlies van banen betekent voor de getroffen werknemers en hun gezinnen een ware aardschok.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Als dat niet gebeurt, is het zeker dat de problemen explosief worden.
EnglishYou blow your horn and wave to...... the lighthouse keeper's kid on Thatcher Island.
Met je scheepshoorn groet je het zoontje van de vuurtorenwachter.
EnglishWhereas the passive recipient doesn't make the prediction, feels the full blow.
Ze denken dat ze de persoon minder hard raken dan in werkelijkheid - een beetje zoals het kietelen.
EnglishAnd only one contrary data point can blow your theory out of the water.
Eén enkel datapunt voor het tegendeel kan je hele theorie opblazen.
EnglishI have this special interest in things like this which blow my mind.
Ik heb een zwak voor dingen als deze, waar ik ondersteboven van ben.
EnglishThe environmental organisations may be regarded as acting as blow lamps on us politicians.
De milieu-organisaties zijn eigenlijk degenen die voor ons politici het vuur brandende houden.
EnglishThe wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.
De wind moet krachtig genoeg zijn, maar mag niet te krachtig worden, of hij zal het vuur doven.
EnglishIn Seattle, we will help blow the bellows of the world economy.
In Seattle zullen wij mee aan de blaasbalg van de wereldeconomie staan.
EnglishWe are not able to scrutinize the executive and blow the whistle.
Wij kunnen de uitvoerende macht niet kritisch volgen en terugfluiten.
EnglishBut I kept writing bad poetry, and he didn't blow up the math building, but he went to Cuba.
Ik bleef slechte poëzie schrijven, en hij blies het wiskundegebouw niet op, maar ging naar Cuba.
English~~~ You blow out candles on top of a birthday cake.
Waarop zij stelden: "Nou, kijk eens naar jezelf Jij blaast kaarsen uit op een verjaardagstaart.