"to bob" translation into Dutch

EN

"to bob" in Dutch

NL

"bob" in English

EN

to bob [bobbed|bobbed] {verb}

volume_up
to bob (also: to float)
Sommigen dobberen voor altijd op de zee.
If you look in the middle background, you can see the calving face bobbing up and down like a yo-yo.
Als je naar het midden van de achtergrond kijkt, zie je de afkalvingszijde op en neer gaan als een jojo.
NL

bob {de}

volume_up

Context sentences for "to bob" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am sure in your discussions with Bob Zurlik you will remind him of that.
Ik weet zeker dat u Bob Zoellick daar aan zult herinneren tijdens uw gesprekken.
EnglishSo another one of Bob McKim’s favorite exercises is called the "30 Circles Test."
Een andere van Bob McKims favoriete oefeningen heet de '30 Cirkelstest.'
EnglishBut luckily, as my favorite action hero, Bob the Builder, says, "We can do better.
Maar gelukkkig, zoals mijn favoriete superheld Bob de Bouwer zegt: "Wij kunnen het beter.
EnglishB5-0306/ 2003 by Mr Bob van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on Burma;
B5-0306/2003 van de heer Van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over Birma;
EnglishBob's on the table, and we take this sort of small needle, you know, not too big.
Bob ligt op de tafel, en we nemen een kleine naald zoals deze, je ziet, niet zo'n hele grote.
EnglishYeah well, you take the old one out, bung the new one in, and Bob's your sister.
Ja, je haalt deze eruit, en zet een nieuwe erin en klaar is kees.
EnglishSo Bob Gelfond's around here -- but somebody in the audience here has license number 20.
Bob Gelfons, ergens hier -- Iemand in het publiek heeft brevet nummer 20.
EnglishB5-0375/ 2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
B5-0375/2003 van de heer van den Bos en mevrouw André-Léonard, namens de ELDR-fractie;
EnglishB5-0374/ 2003 tabled by Bob van den Bos and Anne André-Léonard, on behalf of the ELDR Group;
B5-0374/2003 van de heer van den Bos en mevrouw André-Léonard, namens de ELDR-fractie;
EnglishThe first one -- the one I shot my Bob Dylan film with 35 years ago.
De eerste -- de lens waarmee ik de Bob Dylan film maakte, 35 jaar geleden.
EnglishB5-0453/ 2001 by Bob van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Angola;
B5-0453/2001 van de heer Van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over de situatie in Angola;
English- B5-0080/ 2004 by Bob van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on the elections in Iran;
- B5-0080/2004 van de heer Van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over de verkiezingen in Iran;
EnglishBob's passing this past summer has been a loss to all of us.
Het overlijden van Bob vorige zomer was een groot verlies voor ons allemaal.
EnglishBob loved me because he thought my testicles were removed, too.
Bob hield van me omdat hij dacht dat ik ook m'n testikels kwijt was.
EnglishB5-0376/ 2003 tabled by Bob van den Bos, on behalf of the ELDR Group;
B5-0376/2003 van de heer van den Bos, namens de ELDR-fractie;
EnglishYou know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Je weet wel, Bob is dat techie type van Berkeley die Sybase startte.
EnglishBob and I get along with our fond farewells to eachother
Bob en ik kunnen met elkaar opschieten en zeggen vaarwel tegen elkaar
English(Voice: Ah, I love him, Bob.) RF: Here's it going down a pathway.
Maar geïnspireerd op de fundamentele dynamiek van het dier.
EnglishBob Bigelow currently has a test article in the orbit.
Bob Bigelow heeft momenteel een testartikel in een baan om de aarde.
EnglishThe focus on Africa is bolstered by the massive wave of popular support for Bob Geldof’ s Live 8.
De aandacht voor Afrika wordt gevoed door de massale steun die Bob Geldofs Live8 wereldwijd ondervindt.