"boom" translation into Dutch

EN

"boom" in Dutch

NL

"boom" in English

EN
EN
EN

EN boom
volume_up
{noun}

boom
And now, boom, the tumor labels itself and it gets fluorescent.
En nu, boem, labelt de tumor zichzelf en wordt hij fluorescent.
In the middle, we sort of made our way into a song called "Titi Boom."
In het middenstuk deden we zo'n beetje een lied 'Titi Boem'.
And, boom, we've, you know, had a biotech industry.
En boem, daar had je de biotechindustrie.
boom
But it does not happen in boom times either.
Maar in een periode van hoogconjunctuur gebeurt het ook niet.

Context sentences for "boom" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is that, during economic boom periods, budget deficits were not reduced.
In economisch goede tijden zijn de begrotingstekorten nu eenmaal niet verkleind.
EnglishCameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
Kameroen, Noord-Kameroen, pieken en dalen van honger elk jaar, decennia lang.
EnglishYou can see easily that all the oily water just goes over the back of the boom.
Je kan goed zien dat al het olie-achtige water gewoon over het einde van de barrière gaat.
EnglishSo there are striking similarities, I think, to the Internet boom, right?
Er zijn een paar overeenkomsten, denk ik, met de internetboom, of niet?
EnglishIn fact, if you've got good enough governance, there is no resource boom.
Als je bestuur goed genoeg is, dan is er eigenlijk geen middelenboom.
EnglishThis leads to a boom in trade in all types of drugs on the territory of the country concerned.
Hierdoor neemt de handel in allerlei soorten drugs in het betreffende land enorm toe.
EnglishI mean this went through thick and thin, through war and peace, through boom times and recessions.
Ik bedoel, dit ging door dik en dun, door oorlog en vrede, door hoogtijdagen en recessies.
EnglishThe potential has been there for ages for European industry to have a whole new boom in cosmetics.
De Europese industrie had allang een totaal nieuwe opleving van cosmetica kunnen doormaken.
EnglishA national highway construction boom was added to our problems.
Een nationale snelweg bouwhausse werd toegevoegd aan onze problemen.
EnglishFinally, a boom in tourism is inextricably linked to a sustained policy of protection of the environment.
Ten slotte is de opleving van het toerisme onlosmakelijk verbonden met een krachtig milieubeleid.
EnglishWhilst acknowledging the boom in ready-made food, we must also adopt a pro-active approach.
We mogen de opkomst van kant-en-klaar voedsel niet ontkennen, maar moeten juist een pro-actieve aanpak voorstaan.
EnglishWe are faced with a boom in freight transport, which will expand even further with enlargement.
Er is sprake van een ware explosie van het goederenverkeer en met de uitbreiding wordt dit alleen nog maar erger.
EnglishEurope's boom phase of economic growth has now ended.
De economische groei in Europa is nu afgezwakt.
EnglishThese are the boom-and-bust refugees.
Het zijn de vluchtelingen van de hoog- en laagconjunctuur.
EnglishWe're seeing a population boom with crows.
Daardoor zien we een bevolkingsexplosie van kraaien.
EnglishBut it would also be a good thing to have a fairer distribution of the economic boom and the current benefits.
Een rechtvaardiger verdeling van de economische voorspoed, van de winsten die nu worden gemaakt, zou echter wenselijk zijn.
EnglishNow, since that time, we've actually been through an extraordinary boom, the longest boom ever in the history of this country.
Sinds die tijd hebben we een buitengewone groei meegemaakt, de langste groei uit de geschiedenis van dit land.
EnglishAnd it's revving up to the very end, and then at the very end you've got to -- boom!
English♫ The sound of the final boom
♫ Het geluid van de laatste ontploffing ♫
EnglishNeither domestic boom nor a fairer tax system have enabled a significant reduction in unemployment to be achieved.
Kortom, noch het interne herstel, noch een rechtvaardiger belastingstelsel slaagden erin de werkloosheid significant terug te dringen.