"bored" translation into Dutch

EN

"bored" in Dutch

EN bored
volume_up
{adjective}

bored
And it gets bored, so it will then look away at something else.
Hij raakt verveeld en zal dan wegkijken naar iets anders.
♫ Far from broke, bored, rich folk, we don't need no natural yolk -- ♫
♫ Verre van blut, verveeld rijk volk, we hebben geen natuur nodig -- ♫
Ben je net zo verveeld door die menigte als ik?

Context sentences for "bored" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey had people involved who were Nobel laureates in economics, who reported being bored.
Ze hadden Nobelprijswinnaars economie gevraagd, die klaagden over verveling.
EnglishAnd if there was nothing for them to do, the chess pieces eventually got bored and hopped away.
En als ze niets te doen hadden werden de schaakstukken het beu en sprongen ze weg.
EnglishI mean, if all cows were purple you'd get bored with those, too.
Ik bedoel, als alle koeien paars waren zou je dat ook saai gaan vinden.
EnglishLadies and gentlemen, I am terribly bored with the debate about a federal state or a confederation!
Geachte dames en heren, het debat over bondstaat versus statenbond verveelt me mateloos!
EnglishI therefore believe, Mr Fischer, that we in this Parliament are bored of so much verbiage.
Ik geloof dan ook, mijnheer Fischer, dat wij in het Parlement inmiddels genoeg hebben van al dat geklets.
English"Our conversation started with me saying, 'I'm bored,' and her replying, 'When I'm bored I eat pretzels.'
"Ons gesprek begon met ik die zei 'Ik verveel me,' en zij die antwoordde 'Als ik me verveel eet ik pretzels.'
EnglishThe German camp guards, they've got bored. ~~~ They've taken to just firing into the prison camp at random for fun.
Om de verveling te verdrijven, schieten Duitse kampbewakers gewoon willekeurig in het gevangenenkamp.
EnglishIt has now become a daily scene at airports to see every passage-way overcrowded with bored, irritable or even aggressive passengers.
Stampvolle gangen met verveelde, geërgerde en zelfs agressieve passagiers zijn op vliegvelden een alledaags beeld geworden.
EnglishOur citizens are bored, they are uninspired and the mission of building a new Europe has little resonance with them now.
Onze burgers zijn niet meer geïnteresseerd, zijn niet geïnspireerd en de missie van het bouwen aan een nieuw Europa vindt bij hen weinig weerklank meer.
EnglishBored out of your minds.
EnglishSo, they were bored.
EnglishI got bored and left, and as I drove out, I drove past the slums of Bombay, as you always do, and I saw lines and lines in the hot midday sun of women and children with buckets
Ik verveelde mij en vertrok. ~~~ Ik reed langs de sloppenwijken van Bombay, zoals altijd, en ik zag rijen en rijen
EnglishWhen the incoming Presidency sets out its programme, it can often sound a little stale or bored and the reaction to it is also stale.
Wanneer het aantredend voorzitterschap zijn programma uiteenzet, klinkt dat soms een beetje oudbakken of saai, en de reacties erop zijn vaak net zo ongeïnspireerd.
EnglishAnd I felt like there was a key to this, somehow, in talking about something at TED that I haven't discussed before, and bored people elsewhere.
Ik voelde dat dit op een of andere manier de sleutel was tot een onderwerp TED waar ik het nog niet eerder over gehad heb en waar ik mensen elders alleen maar mee verveelde.
EnglishIt's not perfect yet, but we think this is one idea which can transform the lives of thousands, possibly millions, of teenagers who are really bored by schooling.
Het is nog niet perfect, maar we menen dat dit een idee is dat het leven kan transformeren van duizenden, zoniet miljoenen tieners die helemaal zijn afgestompt door het onderwijs.