EN boss
volume_up
{noun}

boss (also: chief, head, leader, master)
Our new boss can't be just the one who finished off... the boss of the Nakame group.
Onze nieuwe baas kan niet zomaar degene zijn die... de baas van de Nakame groep vermoordt.
Nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.
Nathan en zijn baas gingen naar de gemeenteraad om de verordening te wijzigen.
These judges, yesterday's judges, wanted to show who is boss.
Deze rechters, de rechters van gisteren, hebben willen laten zien wie de baas is.
boss (also: gentleman, king, man, master)
Mr Méndez de Vigo's statement conflicts with the constitution of the United States, and also with the views of his boss, José Maria Aznar.
De heer Méndez de Vigo keert zich tegen de grondwet van de Verenigde Staten en tegen zijn eigen leider, José Maria Aznar.
In this context, I was very pleased to read an interview with the boss of the President-in-Office, Wolfgang Schüssel, in the German newspaper – for two reasons.
Daarom heb ik met veel plezier in de het interview gelezen met uw baas, met de heer Wolfgang Schüssel, en wel om maar liefst twee redenen.
Unfortunately, this harmonious relationship has been thoroughly disturbed on account of humankind's refusal to recognise God or his authority, instead insisting on being its own boss.
Helaas zijn de harmonieuze verhoudingen grondig verstoord omdat de mens God en zijn gezag niet erkent maar zelf autonoom heer en meester wil zijn.
boss
boss (also: master, patron)
boss (also: maestro, master, proficient)
Unfortunately, this harmonious relationship has been thoroughly disturbed on account of humankind's refusal to recognise God or his authority, instead insisting on being its own boss.
Helaas zijn de harmonieuze verhoudingen grondig verstoord omdat de mens God en zijn gezag niet erkent maar zelf autonoom heer en meester wil zijn.
boss (also: chef, chief, head, leader)
So the engineer's boss said, "Find a way to quiet this train."
Wat leidde to een geluidsexplosie bij de uitgang De chef van de ingenieur droeg hem op: "Bedenk een manier om deze trein stil te krijgen."
So it will not do subsequently to try to undermine Parliament's power of codecision by saying that this list of priorities is 'a matter for the bosses ' and sacrosanct.
Het gaat niet aan om dan het medebeslissingsrecht van het Parlement uit te willen hollen door deze prioriteitenlijst als " Chef Sache " onaantastbaar te verklaren.
boss (also: head, mistress)
boss (also: chief)
boss (also: chief, leader, ruler)

Context sentences for "boss" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGet out those shell phones and call in to the boss, ' cause you'll be late.
Er zit niets anders op dan met de bus te gaan, anders ben je te laat.
EnglishAfter all, that would be sending out the wrong signal to Kremlin boss Putin at entirely the wrong moment.
Zo geef je immers een verkeerd signaal aan Kremlinheer Poetin op een volstrekt verkeerd moment.
EnglishHow many salaries could have been increased with the EUR 14 billion that their boss embezzled?
Hoeveel lonen had men niet kunnen verhogen met de 14 miljard die de directeur van Parmalat heeft verduisterd?
EnglishHe took his boss aside, and he showed him the materials on confined masonry.
Hij zei hem: "Weet je, we hoeven dit niet verkeerd te doen. ~~~ Het kost ons niet meer om het op de juiste manier te doen."
EnglishWe're pretty sure the big boss is Benny Chan.
We weten het niet zeker maar we denken Benny Chan.
EnglishBoss, let me go home and see my wife.
Frost, laat mij naar huis gaan, naar mijn vrouw.
EnglishIt's a new concept the boss came up with.
EnglishBoss, you wanted to see me?
EnglishCrime boss in Chinatown.
EnglishBoss, it was a setup.
English The plane, Boss!
EnglishA board of directors from five institutions means that the director of UCLAF or OLAF will have five bosses, and someone who has five bosses has no boss.
Een raad van bestuur van vijf instellingen betekent dat de directeur van de UCLAF of het OLAF vijf bazen zal hebben en iemand die vijf bazen heeft, heeft er geen.
EnglishThose who are at the summit of the hierarchy established by the boss have the right to decide on the allocation of work to their subordinates or even on whether these are employed at all.
Wie hogerop geplaatst wordt in de hiërarchie, kan beslissen over de plaatsing en zelfs over het ontslag van zijn ondergeschikten.
EnglishIf it is to be reformed, HELCOM needs the support of the Commission, especially when, for the first time in history, the new boss, who takes office on 1 August, is a woman.
Voor haar hervorming heeft HELCOM de steun van de Commissie nodig, des te meer nu deze organisatie voor het eerst in haar geschiedenis, per 1 augustus aanstaande, door een vrouw zal worden geleid.