"to bring forward" translation into Dutch

EN

"to bring forward" in Dutch

EN to bring forward
volume_up
{verb}

I wish to bring forward a few points in this debate that I personally feel are of great importance.
Bij dit debat wil ik een paar punten naar voren brengen waarvan ik persoonlijk vind dat ze buitengewoon belangrijk zijn.
naar voren brengen
to bring forward
to bring forward (also: to accentuate, to stress)
volume_up
in de verf zetten {vb} [fig.] [idiom]

Similar translations for "to bring forward" in Dutch

to bring verb
forward noun
forward adjective
to forward verb

Context sentences for "to bring forward" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission was mandated at Luxembourg to bring forward legislative proposals.
In Luxemburg kreeg de Commissie het mandaat om wetgevingsvoorstellen te formuleren.
EnglishWill he bring forward to this Parliament plans to do more work in that area?
Gaat hij dit Parlement plannen voorleggen voor meer activiteiten op dat gebied?
EnglishI implore the Commission to bring forward a directive with this purpose in mind.
Ik verzoek de Commissie met klem met dat doel een richtlijn voor te leggen.
EnglishI would like to ask him if he will bring forward a plan by the end of 1997 on this?
Ik zou hem willen vragen of hij hiervoor tegen einde 1997 met een plan komt.
EnglishWe intend to bring forward a special communication on this subject in the autumn.
Hierover willen wij in de herfst een afzonderlijke mededeling voorleggen.
EnglishI can guarantee that Parliament will back you when you bring forward your legislation.
Ik kan u verzekeren dat het Parlement u zal steunen wanneer u uw wetgeving indient.
EnglishWe are calling on it to take action and bring forward appropriate legislation.
Wij verzoeken ze met klem aan de slag te gaan en een adequate wetgeving voor te leggen.
EnglishThen both we and the Council will look to the Commission to bring forward that proposal.
Dan zullen wij en de Raad ons richten tot de Commissie en vragen om een voorstel.
EnglishI look forward to examining the policy proposals which this will bring forward.
Ik ben erg benieuwd naar de beleidsvoorstellen die uit dit onderzoek zullen voortvloeien.
EnglishAgain, the Commission cannot accept the requirement to bring forward proposals.
Ook hier kan de Commissie niet meegaan in de eis dat er voorstellen moeten worden gedaan.
EnglishThe Commission will shortly bring forward proposals on the next financial perspectives.
De Commissie zal binnenkort met voorstellen komen voor de financiële vooruitzichten.
EnglishWe therefore call on the Commission to bring forward a proposal on this shortly.
We verzoeken de Commissie dan ook op dit terrein op korte termijn voorstellen in te dienen.
EnglishA number of people have asked why the Commission does not bring forward more proposals.
Sommigen van u vroegen waarom de Commissie niet met meer voorstellen komt.
EnglishI propose to bring forward another feed directive in relation to this matter.
Ik ben van plan om hiervoor een extra voederrichtlijn op te stellen.
EnglishHowever, my group has tabled an amendment to bring that forward.
Mijn fractie heeft echter een amendement ingediend om die termijn te verkorten.
EnglishNo, really, we are going to be the next generation, the ones who will bring this world forward.
Echt, wij zullen de volgende generatie zijn degenen die deze wereld doorgeven.
EnglishIt is the job of the Commission to bring forward legislation on the control of imports.
Het is de taak van de Commissie om met wetgevingsvoorstellen voor importcontroles te komen.
EnglishIn spite of the present circumstances, I hope to be able to bring forward the proposal.
Ik hoop dat we ons voorstel binnenkort kunnen voorleggen, ondanks de huidige omstandigheden.
EnglishWe expect the Commission to bring forward a communication on stand-by losses as soon as possible.
Wij verwachten van de Commissie zo snel mogelijk een mededeling over dit onderwerp.
EnglishI have tried to bring forward amendments which I hope will be helpful.
Ik heb amendementen ingediend die daarbij hopelijk kunnen helpen.