"brink" translation into Dutch

EN

"brink" in Dutch

EN brink
volume_up
{noun}

brink (also: border, brim, edge, edging)
Mr President, everybody knows that we are currently on the brink of disaster.
Mijnheer de Voorzitter, iedereen weet dat we aan de rand van de afgrond staan.
Others are on the brink of bankruptcy - and what response do we get?
Andere staan aan de rand van het faillissement - en wat krijgen wij als antwoord te horen?
Mr President, everyone is saying: ‘ Darfur is on the brink of the abyss’.
Mijnheer de Voorzitter, iedereen zegt: " Darfoer staat aan de rand van de afgrond ".
brink (also: border, brim, edge, edging)
brink (also: band, binding, bond, border)
brink (also: binding, border, brim, collar)
brink (also: border, brim, edge, edging)

Synonyms (English) for "brink":

brink

Context sentences for "brink" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor God's sake, do not let us also fish the poor to the brink of catastrophe too.
Laten wij in godsnaam de zeeën van de arme landen niet ook nog eens leegvissen!
EnglishMajor regions of the Iberian Peninsula are on the brink of desertification.
Belangrijke stukken van het Iberisch Schiereiland kunnen in een woestijn veranderen.
EnglishOne hundred thousand families and twelve million cattle are on the brink of starvation.
Honderdduizend gezinnen en twaalf miljoen stuks vee worden met de hongerdood bedreigd.
EnglishIn my opinion, we were operating on the brink of what is still acceptable.
Ik ben van mening dat we hier op het randje hebben geopereerd van wat nog aanvaardbaar is.
EnglishAs Europe stands on the brink of a highly successful age, its citizens are vacillating.
Nu Europa op de drempel staat van een zeer succesvolle periode, zijn de burgers besluiteloos.
EnglishI believe that we are on the brink of a cultural revolution, which will bring about this change.
Ik geloof dat wij staan voor een culturele revolutie die die omslag maakt.
EnglishOur livestock was almost at the brink of extinction, protected as well.
Onze veestapel stond op uitsterven, ook al werd hij goed beschermd.
EnglishWe stand on the brink of enlargement and all the diverse needs that will follow from it.
We staan nu aan de vooravond van de uitbreiding, met alle diverse behoeften die daaruit voortvloeien.
EnglishWe are currently on the brink of an enormous change – over of energy sources.
Op dit moment staan we op het punt om een belangrijke ommezwaai te maken op het terrein van energiebronnen.
EnglishAs I say, we are now on the brink of a political crisis.
Wij staan nu, zoals ik zei, op de drempel van een grote politieke crisis.
EnglishTo keep burdening them with new taxes would drive them to the brink of unprofitability.
Door voortdurend nieuwe belastingen op te leggen wordt de lastenverzwaring tot het uiterste doorgevoerd.
EnglishIn other words we are not on the brink of disaster.
Anders gezegd, wij staan niet aan de vooravond van een onoverzienbare ramp.
EnglishWe cannot continue as if nothing were wrong, while the region is on the brink of war.
Het kan niet zo zijn dat wij maar gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is, terwijl bijna de oorlog uitbreekt.
EnglishThere is not much time because the situation is on the brink.
Er is niet veel tijd, want de situatie is heel kritiek.
EnglishThis latest event leaves Russia teetering on the brink.
Door dit recente voorval balanceert Rusland op het randje.
EnglishThe way in which he is now tackling it beggars all belief and is bringing his country to the brink of collapse.
De manier waarop hij er nu tegen aangaat tart alle verbeelding en brengt zijn land naar de ondergang.
EnglishMr President, the European Security and Defence Policy is on the brink of a historic step.
-- Mijnheer de Voorzitter, het Europees veiligheids- en defensiebeleid staat aan de vooravond van een historische ontwikkeling.
EnglishSome are actually on the brink of extinction.
Sommige worden daadwerkelijk met uitsterven bedreigd.
English   – There are many small and medium-sized enterprises that are already closing down or on the brink of doing so.
Er zijn op dit moment vele kleine en middelgrote bedrijven die hun deuren sluiten of op het punt staan dat te doen.
EnglishNow the conflict is once again on brink.
Nu bevindt het conflict zich weer op een snijpunt.