"to bully" translation into Dutch

EN

"to bully" in Dutch

NL

EN to bully
volume_up
[bullied|bullied] {verb}

to bully (also: to rag, to cow, bullying)
European legislation is unsuitable as a means to address the causes of bullying and is likely to be ineffective.
We hebben niets aan een Europese wetgeving om de oorzaken die leiden tot pesten weg te nemen.
Shame is highly, highly correlated with addiction, depression, violence, aggression, bullying, suicide, eating disorders.
Er is een zeer sterke correlatie tussen schaamte en verslaving, depressie, geweld, agressie, pesten, zelfmoord, eetstoornissen.
Bullying exists in every country of the European Union, in all sectors, and even in the EU institutions themselves.
Pesten komt voor in alle lidstaten van de Europese Unie, in alle sectoren en ook in de instellingen van de Europese Unie zelf.

Context sentences for "to bully" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo I dove through the inner tube, and the bully of the camp grabbed my ankles.
Dus dook ik door de band, en de pestkop van het kamp greep mij bij de enkels.
EnglishSo you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes '.
Met andere woorden: u zou de Ieren onkundig laten en hen dwingen vóór te stemmen.
EnglishWhat is good about this is that no one can bully any other group.
De gedachte daarachter is dat geen enkele groep zich boven een andere groep mag plaatsen.
EnglishHistory has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.
De geschiedenis heeft aangetoond dat het weerstand bieden aan tiranniek gedrag de enige juiste houding is.
EnglishAttempts to compromise are always interpreted as weakness by bullies, and China is such a bully.
Pogingen om compromissen te sluiten worden door tirannen altijd gezien als een zwaktebod, en China is zo'n tiran.
EnglishHave they been throwing their weight around the WTO trying to bully the emerging democracies into submission?
Hebben ze binnen de WTO de baas zitten spelen om de ontluikende democratieën tot onderdanigheid te dwingen?
EnglishThis suspicion is not just the product of an understandable fear of proximity to war with a dangerous and unpredictable local bully.
Die argwaan vloeit niet alleen voort uit een begrijpelijke angst voor een op handen zijnde oorlog met een gevaarlijke en onvoorspelbare tiran.
EnglishIt is perceived as one of the big Member States using bully-boy tactics to impose its will to the detriment of a small nation such as Ireland or Portugal.
Het wordt gezien als een typisch geval van intimidatie van kleine landen als Ierland of Portugal door een van de grote lidstaten.
EnglishThe big four pharmaceutical companies act like a cartel: they bully developing countries and they deny them their rights to those drugs.
De vier grote farmaceutische ondernemingen gedragen zich echter als een kartel: zij intimideren ontwikkelingslanden en ontzeggen hun het recht op die geneesmiddelen.