"by all accounts" translation into Dutch

EN

"by all accounts" in Dutch

EN by all accounts
volume_up
{adverb}

by all accounts

Context sentences for "by all accounts" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy all accounts, the Commission now intends to grant that amount after all.
Nu hoor ik dat de Europese Commissie toch van plan is om dat bedrag toe te kennen.
EnglishAn unmarried woman had become pregnant, by all accounts as the result of rape.
Een ongetrouwde vrouw werd zwanger, waarschijnlijk door een verkrachting.
EnglishThe current modus vivendi is, by all accounts, not satisfactory.
De huidige modus vivendi is in alle opzichten onbevredigend.
EnglishBy all accounts, more than a million people have now fled and tens of thousands have been killed or wounded.
Er is intussen sprake van meer dan een miljoen vluchtelingen, tienduizenden doden en gewonden.
EnglishJoseph Bell was an extraordinary teacher by all accounts.
Joseph Bell was in alle opzichten een buitengewoon lesgever.
EnglishMr President, from all accounts, the human rights situation in China has deteriorated considerably.
Mijnheer de Voorzitter, alle waarnemers melden dat de situatie van de mensenrechten in China aanzienlijk is verslechterd.
EnglishNow Goering was, by all accounts, a terrible man.
Goering was in alle opzichten een vreselijke man.
EnglishHowever, a programme of this kind, which after all accounts for ECU 50 million, must also satisfy certain requirements.
Een dergelijk programma van toch nog altijd 50 miljoen ecu moet echter ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
EnglishToo much attention has gone into developing European powers in the field of human rights, of which, by all accounts, there are high expectations.
Buitensporig veel aandacht gaat naar de uitbouw van Europese bevoegdheden op het gebied van mensenrechten, waarvan kennelijk veel verwacht wordt.
EnglishApparently, there are a number of diseases which we still do not have under control, such as swine fever, and now also foot-and-mouth disease, by all accounts.
Er zijn blijkbaar een aantal ziekten die we nog altijd niet onder controle hebben, zoals varkenspest en nu blijkbaar ook mond- en klauwzeer.
EnglishWe have reached agreement with the International Monetary Fund on a Staff Monitoring Programme, and by all accounts our performance to date has been strong.
We hebben overeenstemming bereikt met het Internationaal Monetair Fonds over een programma voor toezicht op het personeel, en onze prestaties zijn tot nu toe naar ieders mening goed.