"by bicycle" translation into Dutch

EN

"by bicycle" in Dutch

EN by bicycle
volume_up
{adverb}

by bicycle

Similar translations for "by bicycle" in Dutch

by preposition
bicycle noun

Context sentences for "by bicycle" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
WK: Ik gebruikte een fietsframe, een katrol, een plastic pijp, wat dan trekt --
EnglishI'm still using that old technology with a bicycle cable on his right side.
Ik gebruik nog steeds de oude technologie met een fietskabel aan zijn rechterkant.
EnglishAnd that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.
Die fietskabel kan een hand of een haak openen, of een elleboog plooien.
EnglishThey have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
Ze hebben een hut zonder elektriciteit, zonder stromend water, geen horloge, geen fiets.
EnglishThis is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.
EnglishA father and daughter separated from a bicycle by a mysterious wall.
Een vader en dochter, gescheiden van een fiets door een mysterieuze muur.
EnglishHe has bicycle brake cables going down to the head control in his hand.
Hij heeft remkabels van een fiets die leiden naar de besturing van het hoofd in zijn hand.
EnglishSo our model is learn math the way you'd learn anything, like the way you would learn a bicycle.
Ons model is dus: leer wiskunde zoals je alles leert, zoals je leert fietsen.
EnglishAnd I was actually collecting it from all the automotive shops in the area on my bicycle.
En ik ging op mijn fiets alle autogarages langs om het te verzamelen.
EnglishThey built a new house, this time with running water, electricity, a bicycle, no pig.
Ze bouwden een nieuw huis, deze keer met stromend water, elektriciteit, een fiets, geen varken.
EnglishIf we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
Als we de fietsenmaker betaalbaar houden bevordert dat het fietsen.
EnglishIt doesn't come out particularly well, but that's a particularly tall bicycle.
Je ziet het niet zo goed, maar dat is een heel grote fiets.
EnglishUsing a bicycle frame and an old bicycle dynamo, I built my machine.
Met een fietsframe en een oude fietsdynamo bouwde ik mijn machine.
EnglishAs anyone who has been on a bicycle knows: if you stop, it falls over.
Iedereen die ooit op een fiets heeft gezeten weet wat er gebeurt zodra je stopt: de fiets valt om.
EnglishWe want to maintain the reduced rates of VAT on hairdressers, bicycle repairmen and cobblers.
Wij willen de lage BTW-heffing op de kapper, de fietsenmaker en de schoenmaker overeind houden.
EnglishSo when you squish your shoulders, they pull on a bicycle cable.
Als je je schouders naar voren trekt, trekken ze aan een fietskabel.
EnglishMeanwhile, in Copenhagen we're actually expanding the bicycle lanes.
Intussen breiden we het aantal fietspaden in Kopenhagen uit.
EnglishI also wish there were incentives for safer modes of transport, such as the train and the bicycle.
Ook mis ik stimulansen om te kiezen voor veiliger verkeersmiddelen zoals de trein en de fiets.
EnglishIf we have not yet realised it, we are all on the same bicycle.
Misschien is het nog niet tot iedereen doorgedrongen, maar wij zitten allemaal op dezelfde fiets.
EnglishDid you think that was a bicycle when I showed it to you at the first flash?
Dacht je dat het een fiets was toen ik het je liet zien?