"by convention" translation into Dutch

EN

"by convention" in Dutch

EN by convention
volume_up
[example]

by convention
by convention

Similar translations for "by convention" in Dutch

by preposition
convention noun
convent noun

Context sentences for "by convention" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor do I at all understand what is the problem with the Convention, for example.
Ik begrijp bijvoorbeeld ook niet wat nou precies het probleem met de Conventie is.
EnglishThe Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
De Conventie werd niet speciaal opgericht om een Europese grondwet op te stellen.
EnglishIt is nothing short of scandalous that the Europol Convention is not ratified.
Het is gewoonweg schandelijk dat de Europol-Conventie niet wordt geratificeerd.
EnglishEfforts will be made presently to have this incorporated in a new Lomé Convention.
Meteen worden pogingen gedaan om dit vast te leggen in een nieuwe Lomé-Conventie.
EnglishIn fact, in my opinion, the Union should sign up to that Convention without delay.
Ik vind trouwens ook dat de Unie zo snel mogelijk toe moet treden tot dat Verdrag.
EnglishWhat will the decision-making procedures of this body or this future convention be?
Hoe zullen de besluitvormingsmechanismen van de toekomstige conventie er uitzien?
EnglishThe possibility of expelling Nigeria from the Lomé Convention has been mentioned.
De mogelijkheid is geopperd om Nigeria uit te sluiten van de Overeenkomst van Lomé.
EnglishA Convention was set up, in which I myself had the pleasure of participating.
Er is een Conventie ingesteld, waarin ik tot mijn genoegen zitting mocht nemen.
EnglishIt is incomprehensible that this Convention created such an exception in 1989.
Het is onbegrijpelijk dat deze Conventie in 1989 die uitzondering heeft gecreëerd.
EnglishThe inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
De bijeenroeping van de Conventie is echter de enige prestatie van formaat gebleken.
EnglishIt offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
Het behelst een aantal verbeteringen ten opzichte van de Overeenkomst van Dublin.
EnglishI can tell you that there is really very little support for this in the Convention.
Ik kan u zeggen dat er in de Conventie helemaal geen grote steun daarvoor bestaat.
EnglishWhile talking about the Commission, Mr President, you mentioned the Convention.
Toen u het over de Commissie had, mijnheer de voorzitter, noemde u ook de Conventie.
EnglishThe constitutional Convention is an important opportunity that should not be missed.
De Conventie vormt een mooie gelegenheid, die we niet voorbij mogen laten gaan.
EnglishOne expects a stronger commitment on the part of the Commission for the Convention.
Wij verwachten een groter engagement van de kant van de Commissie in de Conventie.
EnglishThe Convention was a success and the Intergovernmental Conference is a failure.
De Conventie was een succes; de Intergouvernementele Conferentie een fiasco.
EnglishThe Intergovernmental Conference will need to respect the Convention's text.
De Intergouvernementele Conferentie moet de tekst van de Conventie eerbiedigen.
EnglishAnd the Dublin Convention in fact relates only to the first country of refuge.
De Overeenkomst van Dublin is trouwens alleen van toepassing op eerste asiellanden.
EnglishThe aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
Het is de bedoeling dat de conventie voor het einde van dit jaar geratificeerd is.
EnglishIt was thanks to SAB 1 that a solution was found to finance the Convention.
Zo is dankzij GAB 1 een oplossing gevonden voor de financiering van de Conventie.