"cash" translation into Dutch

EN

"cash" in Dutch

NL
NL

"cash" in English

EN
EN

cash {noun}

volume_up
I couldn't find a briefcase small enough...... for $ 1 0, 000 in cash.
Ik kon geen koffer vinden die klein genoeg was... voor $10. 000 in contanten.
Now, look... they say these two old men got millions stashed away in cash.
Nou, kijk, ze zeggen dat die twee oude mannen... miljoenen in contanten verborgen hebben.
The black economy is largely a cash economy.
De zwarte economie is grotendeels een economie in contanten.
The real cause of poverty is not having enough cash.
De werkelijke oorzaak van armoede is echter gebrek aan contant geld.
He made 15,000 dollars cash and bought the house that I grew up in.
Hij won $15,:,000 contant en kocht het huis waarin ik opgroeide.
We should now be resolute in showing our solidarity in practical, cash-down terms.
We moeten nu concreet en resoluut onze solidariteit tonen, met contant geld.
NL

cash {adverb}

volume_up
cash (also: contant, baar)
Bestaande regelgeving verbiedt of bemoeilijkt dit soort cash managementtechnieken.
Existing legislation, however, prohibits or hinders this type of cash management technique.
Kleine betalingen doe je normaal cash zonder gegevensregistratie.
Small payments are normally made in cash without divulging personal details.
Ik neem geen nummers op die niet verkopen, Mr Cash... en zulke gospel verkoopt niet.
Cash... and gospel like that doesn't sell.

Synonyms (English) for "cash":

cash

Context sentences for "cash" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in a weird way, that's what I actually like about Johnny Cash's music as well.
En op een vreemde manier, is dat ook wat ik leuk vind aan Johnny Cash zijn muziek.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
Ze krijgen de meeste kans als de democratische controle op de geldstromen gering is.
EnglishThe employees know that in clear text this means restraint in increases in cash wages.
De werknemers weten dat dit neerkomt op inhouding van contante loonsverhogingen.
EnglishIf you got the cash and play by the rules, they'll make all your dreams come true
Als je geld hebt en speelt volgens de regels, maken zij al je dromen waar
English(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.
(Gelach) Ze moet geen bankier worden, bijvoorbeeld of met een kassa werken.
EnglishFrom an Irish perspective, I believe that our cash changeover plan is moving very well.
Volgens mij verloopt de omschakelingsoperatie in mijn land, Ierland, volgens plan.
EnglishCooper parachuted out of a plane up north with a bunch of stolen cash.
Cooper sprong uit een vliegtuig met een parachute met een zak vol gestolen geld.
EnglishI am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions...
De georganiseerde misdaad zal zeker geld opzij hebben voor zijn illegale handel....
EnglishThey control all the prostitution and gambling up and down the Gulf Coast... tons of cash.
Ze zijn de baas over alle hoeren en casino's langs de kust... bergen met geld.
EnglishDon't try to sell to the poor kids; they don't have cash. ~~~ The rich people do.
Probeer niet aan arme kinderen te verkopen want die hebben geen geld.
EnglishThis proposal will introduce a cash minimum amount of cigarette duty.
Hoe duurder een pakje sigaretten, hoe groter de stimulans om te stoppen met roken.
EnglishCash... and gospel like that doesn't sell.
Ik neem geen nummers op die niet verkopen, Mr Cash... en zulke gospel verkoopt niet.
EnglishExisting legislation, however, prohibits or hinders this type of cash management technique.
Bestaande regelgeving verbiedt of bemoeilijkt dit soort cash managementtechnieken.
EnglishThey can go to the cash office and get reimbursement of travel expenses.
Zij kunnen zo naar de ledenkas gaan en daar hun reiskosten vergoed krijgen.
EnglishThe lowest-paid make up for their deficiency, and the highest-paid willingly cash in too.
De laagstbetaalden compenseren hun tekort en de hoogstbetaalden profiteren graag mee.
EnglishThey have to pay off their loans in the shape of cheap produce, apart from in cash.
Ze moeten behalve met geld vooral met lage prijzen van hun producten hun leningen afbetalen.
EnglishIt has, however, criticised the excessive incidence of errors in cash movements.
Echter, hij heeft zware kritiek op het feit dat er veel fouten worden gemaakt bij de betalingen.
EnglishFurthermore, those cash machines are a cause of concern, as far as I can see.
Overigens zijn die pinautomaten een bron van zorg, wat mij betreft.
EnglishAnd the reason we have to do that in the short term is because we have just run out of cash.
De reden waarom we dat op korte termijn moeten doen, is omdat het geld gewoon op is.
EnglishThe environment could easily be forgotten in the final dash for cash.
Het milieu wordt gemakkelijk vergeten in de eindspurt om de vele miljarden.