EN catch
volume_up
{noun}

1. industry

catch

Context sentences for "catch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
Zelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
EnglishThere is no by-catch of any kind associated with this method of tuna fishing.
Deze methode voor het vissen op tonijn levert geen enkele vorm van bijvangst op.
EnglishManuela kept the whole month covering me so next year doesn't catch me off guard
Manuela kleedt me al een maand warm, opdat ik in de herfst niet ziek word.
EnglishThe Total Allowable Catch for hake is divided up into four administrative areas.
De totale TAC voor Pacifische heek is in vier beheerszones onderverdeeld.
EnglishInterestingly, only 70 % of the catch capacity was used between 1998 and 2001.
Wat ook opvalt is dat tussen 1998 en 2001 slechts 70% van de vangstcapaciteit is benut.
EnglishHey, 100 grand and my left nut says the only thing you catch out there is a cold.
Hey, 100 ruggen en mijn linker bal wedden dat je alleen maar verkouden word. 'k Heb hem!
EnglishChairman of the subcommittee on crime fishing in a catch-and-release stream.
Voorzitter van de criminaliteits-commissie die vist in een vang-en-vrijlaten meertje.
EnglishSince 1996 the opportunities to catch fish in the area in question have fallen sharply.
Sinds 1996 zijn de vangstmogelijkheden in het betrokken gebied aanzienlijk gedaald.
EnglishSo fishermen could only catch what they could either eat or sell that day.
De vissers vingen alleen maar wat ze die dag zelf konden opeten of verkopen.
EnglishWe have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Wij hebben vanmiddag een debat over de begroting waarin deze procedure wordt toegepast.
EnglishIndeed recently these countries seem to have embarked on a race to catch up.
Juist de laatste tijd lijken deze landen een inhaalrace te zijn begonnen.
EnglishThe objective was to catch up with the United States economically by 2010.
De doelstelling was dat de Unie de VS in het jaar 2010 op economisch vlak zou inhalen.
EnglishIn fisheries, the policy always seems to be about reducing the catch.
In de visserij schijnt het beleid altijd te gaan om het verlagen van de vangsten.
EnglishMany Members, including myself, are not satisfied with the ‘ catch-the-eye’ procedure.
Tal van leden, waaronder ikzelf, zijn niet tevreden met de ` catch-the-eye'-procedure.
EnglishThe Santa Mafalda, a vessel used to catch halibut, was boarded on 24 April last.
Bij deze gelegenheid werden alle boorddocumenten in beslag genomen.
EnglishSo that's why every year you can catch a slightly different strain of flu.
Het is daarom dat je elk jaar een licht gewijzigde vorm van griep opdoet.
EnglishFollowing the Commissioner’ s speech, we shall apply the catch-the-eye procedure.
Na de toespraak van de commissaris zal de u201Ccatch-the-eyeu201D-procedure worden toegepast.
EnglishDeath: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
De Dood: De dood kan je overal en op elk moment verrassen, zelfs in de biowinkel.
EnglishThey include, for example, a system of catch declarations and observers ' reports.
Daartoe behoren onder andere een systeem van vangstmeldingen en verslaggeving door waarnemers.
EnglishNext time you catch yourself in the act of otherizing, that will be your clue.
Volgende keer dat je jezelf betrapt op het demoniseren van de Ander, zal dat het signaal zijn.