"to certify" translation into Dutch

EN

"to certify" in Dutch

EN to certify
volume_up
[certified|certified] {verb}

We may cite Rousseau and the contrat social, but no-one has ever yet seen even a certified copy of this contract.
Men steunt daarbij op Rousseau en het " contrat social ", maar niemand heeft ooit een conform verklaard afschrift van dat contract gezien.
This withdrawal, which was certified by the Secretary-General of the United Nations on 16 June, is a positive factor on more than one count.
Deze door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op 16 juni bevestigde terugtrekking is in meer dan een opzicht een goede zaak.

Context sentences for "to certify" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn other words, it will certify trainers and programmes, which has hitherto not been carried out.
Dan zal dit bureau met andere woorden opleiders en programma's kunnen certificeren, hetgeen tot nu toe nooit eerder is gebeurd.
EnglishThe task of the Aviation Safety Agency will be to approve aircraft, certify them and oversee their operation.
Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart wordt belast met de taak vliegtuigen toe te laten, te certificeren en te controleren.
EnglishThe mobility pass, which comprises all learning-related and transnational knowledge from abroad, should also certify this experience.
Die ervaring zou tevens moeten blijken uit de mobiliteitspas, waarin alle transnationale kennis voor leerdoeleinden in het buitenland wordt geregistreerd.