"cliff" translation into Dutch

EN

"cliff" in Dutch

NL

EN cliff
volume_up
{noun}

cliff (also: precipice, rock)
At the bottom of the cliff, we find that they're rare as hens' teeth.
Bovenaan die klif vonden we tal van dinosaurussen. ~~~ Op de bodem van de klif: bijna geen.
That's where dinosaur origins is to be found: at the bottom of the cliff.
Dat is waar de oorsprong van de dinosaurus is te vinden: onderaan de klif.
But the thing is, the coyote runs off the cliff right after him.
Maar de coyote loopt achter hem aan van de klif.
cliff (also: crag, reef)
And as he's leaving, he sees a bird making a nest on a cliff ledge.
Terwijl hij gaat, ziet hij een vogel een nest maken, op de rand van een klip.
. ~~~ And I plan to start from a cliff, like catapulted from a cliff.
Ik wil het delen, om formatievluchten te doen; Mijn plan is om van een klip te starten, om van een klip te worden gekatapulteerd.

Synonyms (English) for "cliff":

cliff

Context sentences for "cliff" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe personal one is falling off a cliff is actually a good thing, and I recommend it.
De persoonlijke is dat van een afgrond vallen eigenlijk iets goeds is, en ik raad het aan.
EnglishAlvin and Sea Cliff and Cyana, and all the major deep submersibles we have, which are about eight.
Alvin en Sea Cliff en Cyana, en in alle belangrijkste duikboten die we hebben, ongeveer 8.
EnglishSo took a running leap and jumped over the edge of a cliff.
Dus nam ik een aanloop en ben ik van de rand van een afgrond gesprongen.
EnglishAnd people oohed and ahhed, because Cliff Tabin had been able to grow an extra wing on a chicken.
Mensen slaakten kreten van verbazing omdat Cliff Tabin een extra vleugel aan een kip had doen groeien.
EnglishLadies and gentlemen, I'm Cliff " Elvis " Wolcott.
Dames en heren, ik ben Cliff " Elvis " Wolcott.
EnglishWe went off a cliff but we recovered.
We zijn de afgrond in gegleden maar we hebben ons hersteld.
EnglishUnlike us, they won’t fall off the cliff. OK.
Ze vallen niet naar beneden, zoals wij.
EnglishWe're coming around a cliff here on the right.
EnglishIt has come to be a kind of political cliff-hanger, and in a few days ' time we shall see the start of a new phase in the talks process.
Het is een soort politieke thriller geworden en over enkele dagen treedt de nieuwe fase in het onderhandelingsproces in.
EnglishWhy would Cliff be doing that?
EnglishAnd to see all the people coming out to greet me and standing along the cliff tops and clapping and cheering, I just felt like a movie star.
Om alle mensen te zien die me kwamen begroeten en op de rotsen stonden te klappen en juichen... ~~~ ik voelde me een filmster.
EnglishThis is not a little cliff.
EnglishAnd in a way, I kind of like the sensation of it a lot better than I like actually standing on top of the cliff, wondering what to do.
En in zekere zin vind ik het gevoel ervan een stuk beter dan dat van het staan aan de rand van de afgrond, mezelf afvragend wat te doen.
EnglishOtherwise we will feed resentment and face the risk of more cliff-hanger referenda in the aspirant countries.
Als dat niet gebeurt, creëren we een voedingsbodem voor rancune en lopen we het risico op nog meer spannende ' vijf-voor-twaalf ' referenda in de kandidaat-landen.