"coach" translation into Dutch

EN

"coach" in Dutch

NL

"coach" in English

EN coach
volume_up
{noun}

coach (also: coachee)
Coach Gary Gaines and his Mojo Cats trail Carter by 26 - 7.
Coach Gary Gaines en zijn Mojo Cats Hebben Carter te pakken met 26-7.
I had to see my coach screaming for me, "Come on Lewis!
Ik moest mijn coach zien schreeuwen naar me: "Kom op Lewis! ~~~ Kom op!
Maybe he'll badmouth his chief rival to the coach.
Misschien maakt hij zijn grootste rivaal zwart bij de coach.
coach (also: carriage, vehicle)
coach (also: carriage)
You can imagine that in an era of coaches, tow barges and carrier pigeons, this caused quite a bit of delay.
U kunt zich voorstellen dat dat in een tijd van koetsen, trekschuiten en postduiven heel wat vertraging opleverde.
coach (also: carriage)
coach (also: carriage)

Context sentences for "coach" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
In 2005 reisden 500 miljoen Europeanen per touringcar, onder wie veel bejaarden.
EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
In het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.
EnglishBut what about international ferry journeys and international coach journeys?
Maar hoe zit het dan met internationale veerdiensten en internationale busdiensten?
EnglishAnd also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
Je kan iets leren van de robot over de gemeenschap waarin je je bevindt.
EnglishGreater competition in Europe's cross-national bus and coach services will mean cheaper fares.
Meer concurrentie tussen de grensoverschrijdende busdiensten zal de tarieven doen dalen.
EnglishYesterday evening a group of visitors was attacked when they were getting off the coach in Molsheim.
Gisteravond is een bezoekersgroep in Molsheim bij het uitstappen uit de bus overvallen.
EnglishIncorrect, above, which is what almost every swimming coach will teach you.
Incorrect, zoals zowat iedere zwemcoach je zal vertellen.
EnglishA coach party came to visit Parliament in Strasbourg.
Een groep jongeren kwam per bus een bezoek brengen aan het Parlement in Straatsburg.
EnglishAmendment No 5 detracts from our goal of promoting coach and bus transport.
Amendement 5 brengt ons weg van onze doelstelling om het vervoer met touringcars en autobussen te bevorderen.
EnglishThat is good news for travellers and for coach companies.
Dat is goed nieuws voor de reizigers en voor de busmaatschappijen.
EnglishYet lives are still being needlessly lost because those rules do not apply to coach passengers.
Toch vallen er nog steeds onnodige slachtoffers in het verkeer omdat deze regel niet geldt voor buspassagiers.
EnglishAll of these will make all of our travel, on coach or bus safer and more risk free.
Door deze maatregelen worden veel risico's ondervangen en wordt het reizen per stads-, streek- of reisbus een stuk veiliger.
EnglishAnd so I decided to call the track coach at Georgetown.
Dus besloot ik de hardloopcoach te bellen in Georgetown.
EnglishAnd it was designed to be a robot diet-and-exercise coach.
Hij was ontworpen als dieet- en bewegingscoach.
EnglishCoach Gaines is done out of running backs.
Gary Gaines heeft geen running backs meer.
EnglishHow come you coach him, but not me?
Waarom train je alleen hem maar niet mij.
EnglishIt is far too detailed in places, and particularly the options for coach travel spread over several days are too restrictive.
Het is hier en daar echt veel te gedetailleerd en vooral de mogelijkheden voor het meerdaagse busvervoer zijn te beperkt.
EnglishI should like to mention something which was said on the BBC by someone who is not a football referee like you but who is the coach of the England team.
En wat zei - ter afsluiting, mijnheer de Voorzitter - deze mijnheer Keegan tijdens zijn bezoek aan Charleroi?
EnglishFor the first time a coach travelling between London and Lisbon will be permitted to pick up and put down passengers in France or Spain.
Voor de eerste keer zal een bus die tussen Londen en Lissabon rijdt in Frankrijk of Spanje passagiers mogen oppikken en afzetten.
EnglishOnly if we improve working hours will we have better-rested coach drivers on the roads and be able to do something about exhaustion.
Alleen door verbetering van de arbeidstijden kunnen we zorgen voor uitgeruste buschauffeurs op de wegen en kunnen we de oververmoeidheid bestrijden.