"coincidentally" translation into Dutch

EN

"coincidentally" in Dutch

EN coincidentally
volume_up
{adverb}

My next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
Mijn volgende afspraak met de chirurg was toevallig vlak na een shift in de cadeaushop.
Or, not so coincidentally, like a tube like this.
Of, niet toevallig, zoals deze buis.
And actually, Phil Kaye and I coincidentally also share the same last name.
Toevallig delen Phil Kaye en ik ook nog onze achternaam.

Synonyms (English) for "coincidentally":

coincidentally
coincident

Context sentences for "coincidentally" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second concept was that coincidentally, we are debating this issue at a time when the parties are in crisis.
Ten tweede, ze beweren dat we ons over dit probleem buigen op een ogenblik dat de politieke partijen een crisis doormaken.
EnglishLots of credit card debt, huge environmental footprints, and perhaps not coincidentally, our happiness levels flat-lined over the same 50 years.
Hopen kredietkaartschulden, grote ecologische voetafdrukken, en, wellicht geen toeval, een niveau van geluk dat niet is gestegen gedurende diezelfde 50 jaar.
EnglishI remember, as minister, speaking to my Polish opposite number, Mr Miller, - who, coincidentally, is now the Polish Prime Minister - about certain war criminals.
Ik herinner mij dat ik als minister een gesprek over orlogsmisdadigers voerde met mijn Poolse collega, de heer Miller, die nu overigens premier van Polen is.
EnglishThis joint discussion is taking place, coincidentally, a few days after the Ecofin Council was informed that France and Germany would not be able formally to meet the deficit criteria.
We voeren dit gezamenlijk debat een aantal dagen nadat de Ecofin-Raad te horen heeft gekregen dat Frankrijk en Duitsland de formele criteria voor het overheidstekort niet zullen kunnen naleven.
EnglishCoincidentally, this afternoon we will be talking about the observatory for small and medium-sized enterprises, where this kind of assessment will take place, and that could be significant...
Het is geen toeval, maar vanmiddag gaan we het hebben over het waarnemingscentrum voor het midden- en kleinbedrijf, waar een gelijksoortige beoordeling is gegeven die van belang zou kunnen zijn...