"collision" translation into Dutch

EN

"collision" in Dutch

EN collision
volume_up
{noun}

collision (also: wreck, bingle)
Every so often those particles will be aimed at each other, so there's a head-on collision.
Af en toe zullen deze deeltjes op elkaar gericht zijn, dus er is een frontale botsing.
Een verschrikkelijke botsing!
This collision between a bus and a juggernaut is the worst road traffic accident in the history of our country.
Deze botsing tussen een bus en een vrachtwagen is het ernstigste verkeersongeluk in de geschiedenis van ons land.
collision
At the present time, our fishermen carry out their work in constant fear of a collision with a merchant vessel.
Onze vissers zijn nu doodsbang dat ze met een handelsschip in aanvaring komen.
If the Commission pursues the line indicated tonight, it is on a collision course with Parliament.
Als de Commissie voortgaat op de weg die zij vanavond is ingeslagen, stevent zij af op een aanvaring met het Parlement.
In the area I come from, a very serious accident occurred in which a ship leaked following a collision with another ship.
In de streek waar ik vandaan kom, is een zeer ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een schip begon te lekken na een aanvaring met een ander schip.
collision

Synonyms (English) for "collision":

collision
English

Context sentences for "collision" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can stop the collision course of 50 percent of the planet with the high seas.
We kunnen een eind maken aan de ramkoers op 50 procent van de planeet met de volle zee.
EnglishImagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth.
Stel je een gigantische asteroïde voor die rechtstreeks op de Aarde afkomt.
EnglishOne of the books is known in English translation as Collision: Globalisation and China's Reality Choice.
Het ene boek heet in de Engelse vertaling Collision Globalisation and Chinas Reality Choice.
EnglishAnd she's actually figuring out how to make a collision-avoidance circuitry based on this very large neuron in the locust.
Momenteel probeert ze een botsingvrij circuit te maken, gebaseerd op dit grote neuron van de sprinkhaan.
EnglishThe German government has concluded that nuclear reactors could not withstand a collision with a targeted passenger jet.
De Duitse regering heeft vastgesteld dat kerncentrales niet bestand zijn tegen de inslag van een passagiersvliegtuig.
EnglishWhen it comes to TRIPS and GATS, too, it is obvious that the EU is on a collision course with the developing countries.
Ook als je kijkt naar de TRIPS en de GATS is het zonneklaar dat de Unie afstevent op een conflict met de ontwikkelingslanden
EnglishToday we are on a collision course.
We stevenen nu af op een confrontatie.
EnglishWe must be leading protagonists while staying off a collision course with the United States, as Minister Gama said.
Wij moeten veeleer de hoofdrol voor ons opeisen, zonder daarmee de Verenigde Staten in het vaarwater te komen, zoals voorzitter Gama ook al zei.
EnglishMr President, I too want to sympathize with the relatives of the fisherman who was drowned off the south coast of Ireland in a collision which took place on Sunday.
Voorzitter, ook ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie van de visser die zondag ten gevolge van een ongeval voor de zuidkust van Ierland is verdronken.
EnglishWe have heard the spokesmen of France and Germany this week make it clear that they want the veto to go and we are now on a collision course.
Nu de woordvoerders van Frankrijk en Duitsland deze week nog hebben laten weten dat hun regeringen het vetorecht juist willen afschaffen, is het duidelijk dat we op een confrontatie afstevenen.
EnglishThe collision alert system, coupled with on-board computers, should increase driver safety and, what is more, the VMS should cut traffic delays by 20 %.
Het anti-botsingssysteem en de boordcomputer kunnen de veiligheid van bestuurders verhogen en het SVM-systeem zou de vertraging als gevolg van verkeersdrukte met 20 % kunnen verminderen.
EnglishBut it has a dark side -- in bioweapons, and in technology that puts us on a collision course to magnify any anger, hatred or feeling of marginalization.
Maar het heeft ook een donkere kant - door biologische wapens en door de technologie die ons in de problemen gaat brengen door woede, haat of het gevoel van marginalisering te vergroten.
EnglishAs a rule, it acts illegitimately, I repeat, illegitimately, in the name of a given civilisation in the aim of setting this on a collision course with our own.
Het nieuwe terrorisme handelt doorgaans op voltrekt illegale wijze - ik herhaal: op illegale wijze - in naam van een beschaving, en de bedoeling is dan om die beschaving tegenover de onze te stellen.
EnglishThe aim is to remove technical obstacles to trade when it comes to the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal or lateral collision.
Het doel is het opheffen van technische handelsbelemmeringen inzake de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij frontale en zijdelingse botsingen.