"to come about" translation into Dutch

EN

"to come about" in Dutch

EN to come about
volume_up
{verb}

to come about (also: to arise, to be, to become, to get)
This will not come about spontaneously; favourable conditions need to be created.
Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf: daar moeten gunstige voorwaarden voor geschapen worden.
Without these changes enlargement simply will not come about.
Als deze veranderingen niet worden doorgevoerd zal er van uitbreiding gewoon geen sprake zijn.
We must analyse why this situation has come about.
De oorzaak van deze ontwikkeling moet dringend worden onderzocht.
to come about (also: to become, to befall, to grow, to occur)
We cannot force democracy on Russia: it will come about through wider channels of cooperation.
Wij kunnen de democratie niet met dwang naar Rusland brengen, dat moet door intensievere samenwerking gebeuren.
It is my heartfelt desire that this should come about at the earliest opportunity.
Hopelijk gebeurt dit zo snel mogelijk, mevrouw de Voorzitter.
In addition, there is this wonderful question, Mr President-in-Office: by virtue of which law is this to come about?
Mijnheer de voorzitter van de Raad, hierbij rijst de wonderbaarlijke, prachtige vraag: krachtens welk recht moet dit gebeuren?
to come about (also: to occur, to happen)
This whole enterprise can only come about by agreement.
De economische en monetaire Unie kan alleen het resultaat van een overeenkomst zijn.
Our point of disagreement on the report is how this financing should come about.
Ten aanzien van de manier van financiering verschillen wij van mening met het verslag.
In fact, 90 % of all accidents on ladders come about because of the misuse of ladders.
Maar liefst 90% van alle ongevallen op ladders is het gevolg van verkeerd gebruik van ladders.
Many of these accidents - many of which can be avoided - come about because of the poor use of scaffolding or ladders.
Veel van deze ongevallen - waarvan er vele kunnen worden voorkomen - zijn het gevolg van verkeerd gebruik van ladders en steigers.
to come about (also: to occur, to happen)
to come about (also: to be closed, to become, to close, to grow)
to come about (also: to become, to grow, to happen)
to come about (also: to occur, to happen)

Context sentences for "to come about" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
EnglishOur point of disagreement on the report is how this financing should come about.
Ten aanzien van de manier van financiering verschillen wij van mening met het verslag.
EnglishTime has come to stop thinking about sub-Saharan Africa as one place.
De tijd is gekomen om de Afrikaanse Sub-Sahara niet langer als één plek te zien.
EnglishCome talk to me about it, I'll fill in some of the details if you want.
Kom er met me over praten. ~~~ Ik zal je wat details vertellen als je wilt.
EnglishCome clean about the irregularities in Commissioner Cresson's area of responsibility.
Breng de onregelmatigheden in het directoraat-generaal van mevrouw Cresson aan het licht.
EnglishMr President, the result has come about after a whole series of infringements of the law.
Mijnheer de Voorzitter, dit is het resultaat van een reeks schendingen van het recht.
EnglishThe problem that has come about is what is referred to as the hundred-hectare solitude factor.
De zogeheten eenzaamheid op honderd hectare is dan ook een probleem geworden.
EnglishIn fact, 90 % of all accidents on ladders come about because of the misuse of ladders.
Maar liefst 90% van alle ongevallen op ladders is het gevolg van verkeerd gebruik van ladders.
EnglishI am, however, concerned that a gap in control will come about.
Ik ben echter bezorgd over het risico dat er een gat in de controle ontstaat.
EnglishTo cut a long story short, the way this deal has come about is not right.
Om een lang verhaal kort te maken, de manier waarop deze tot stand is gekomen, is niet juist.
EnglishIt is my heartfelt desire that this should come about at the earliest opportunity.
Hopelijk gebeurt dit zo snel mogelijk, mevrouw de Voorzitter.
EnglishThat is something which still has to come about, and that is what the revision next year is for.
Dat moet zich eerst ontwikkelen; in ieder geval hebben we volgend jaar de herziening.
EnglishDiscipline must be preserved, and that will come about as a result of these same priorities.
Er moet discipline zijn en die krijgen wij nu juist door het vaststellen van prioriteiten.
EnglishPerhaps we can come to some agreement about this in the course of the conciliation procedure.
Wellicht dat we hierover tijdens de bemiddelingsprocedure overeenstemming kunnen bereiken.
EnglishPeople come together to sing about the things that really bug them.
Mensen die samenkomen om te zingen over de dingen die hen dwarszitten.
EnglishThis has partly come about through a policy of economy with regard to operating expenditure.
De bezuinigen op de beleidsuitgaven hebben hier ook invloed op gehad.
EnglishI hope this will come about during your term in office, Chancellor.
Ik hoop, mijnheer de bondskanselier, dat u dat tijdens uw voorzitterschap kunt realiseren.
EnglishIt will not come about through the use of weapons or the continued centralisation of power.
Er komt geen oplossing door het gebruik van wapens of het verder centraliseren van de macht.

Other dictionary words