"to come along" translation into Dutch

EN

"to come along" in Dutch

EN to come along
volume_up
{verb}

to come along (also: to go with, to tag along)
If the inspector did come along, it would be amazing if they were able to resist the bribe.
Als de inspecteur zou langskomen, dan zou het verbazingwekkend zijn als ze de omkoping kunnen weerstaan.
to come along (also: to come with)
volume_up
meekomen {vb}
to come along

Similar translations for "to come along" in Dutch

to come verb
come verb
Dutch
along adverb
Dutch
along preposition
Dutch

Context sentences for "to come along" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe convinced our folks that he needed to go to Europe, and I needed to come along.
Hij overtuigde onze ouders ervan dat hij naar Europa moest... en dat ik mee moest.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Een nieuwe technologie zal opkomen om de rotzooi op te ruimen van de vorige.
EnglishWhat is more, a President might come along to whom one preferred not to kowtow.
Misschien is de volgende voorzitter iemand voor wie men niet op de knieën wil gaan zitten.
EnglishAnd I asked them to come along with the person they communicate with most.
Ik heb hun gevraagd om langs te komen met de persoon met wie ze het meest communiceren.
EnglishTen new countries, that is difficult enough, and then, along come the Turks!
Tien nieuwe landen is al moeilijk genoeg en daar komt nu al weer een elfde land bij: Turkije!
EnglishNo proposals from the Greens or others must come along and regulate Swedish drugs policy.
Geen enkel groen of ander voorstel mag het Zweedse drugsbeleid dicteren.
EnglishAnd so of course all my nuclear friends come along and say, well then, what about nuclear power?
Nu komen natuurlijk al mijn atoomvrienden weer en zeggen: ja, ja, kernenergie.
EnglishAnd then some other group will come along demanding something else.
Dan komt misschien weer de ene of de andere partij met een andere eis.
EnglishNow, along come the finance ministers and tell us that there is no money.
Nu zeggen de ministers van Financiën dat ze geen geld hebben.
EnglishHowever, with this budget we have been extremely kind to virtually everybody who has come along.
Maar bij deze begroting zijn we voor bijna iedereen die is langsgekomen erg aardig geweest.
EnglishYou solve one and new ones can easily come along to take its place.
Bij het oplossen van één probleem kunnen er makkelijk nieuwe problemen voor in de plaats komen.
EnglishOld deficits have not been made good and now new ones have come along.
Oude tekorten zijn niet opgeheven, nieuwe zijn erbijgekomen.
EnglishUsually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
Meestal wacht je gewoon af, en soms gebeurt het, soms niet.
EnglishToday everyone can appreciate the distance we have come along the road.
Iedereen kan zien wat er de afgelopen tijd bereikt is.
EnglishAnd we would've had them, had not your boys come along.
En we zouden ze gepakt hebben als uw jongens niet langsgekomen waren.
EnglishThose who want success in Stockholm must measure and compare how far we have come along the road to success.
Om Stockholm tot een succes te maken, moeten wij nagaan wat wij tot nu toe al hebben bereikt.
EnglishIt has been the European Parliament that has had to come along and put that unspeakable political behaviour right.
Het is het Europees Parlement geweest dat dit politieke wangedrag heeft moeten corrigeren.
EnglishEverybody interested in the issue should come along and listen to people outlining what they want.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze kwestie zou moeten komen luisteren naar de wensen van deze mensen zelf.
EnglishI hope you will be able to come along to the seminar on 6 and 7 November, when you might wish to make those points.
Ik hoop dat u het seminar op 6 en 7 november kunt bijwonen om deze punten naar voren te brengen.
EnglishMr President, I am very grateful to you for having come along to speak to the European Parliament.
Ik ben u veel dank verschuldigd, mijnheer de president, voor het feit dat u naar ons Europees Parlement getogen bent.