"to come closer" translation into Dutch

EN

"to come closer" in Dutch

EN to come closer
volume_up
{verb}

to come closer (also: to approach, to come close, to come on)
to come closer (also: to approach)
to come closer (also: to approach)

Context sentences for "to come closer" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgricultural prices in the EU should and must come closer to prices in the world market.
de landbouwprijzen in de EU moeten meer op de wereldmarktprijzen worden afgestemd.
EnglishFor example, even America and China have come closer together over the WTO question.
Zo zijn bij het WTO-vraagstuk bijvoorbeeld zelfs Amerika en China elkaar nader gekomen.
EnglishWe have been able to see how we have come closer to our goal with every passing week.
Wij hebben kunnen zien hoe wij week na week dichter bij ons doel kwamen.
EnglishI still do not understand why the Council was not able to come closer to this amendment.
Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom de Raad dit zo onverteerbaar vond.
EnglishThe prospect of opening up accession negotiations with Turkey has thereby come a step closer.
Mogelijke toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn dus dichterbij gekomen.
English(Laughter) OK, a little bit closer, come over -- they look really nervous up here.
(Gelach) Oké, een beetje dichterbij -- ze lijken echt nerveus.
EnglishBut more transparency is not enough in itself if we want to come closer to the citizens.
Dichter bij de mensen staan vergt echter meer dan transparantie.
EnglishA country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
Een land dat toenadering zoekt tot de Europese Unie moet blijk geven van een dergelijke volwassenheid.
EnglishThe EU and Russia have come closer in more than one respect.
De EU en Rusland zijn in meer dan één opzicht nader tot elkaar gekomen.
EnglishSerbia and Montenegro cannot come closer to Europe without that.
Zonder dat kunnen Servië en Montenegro niet nader tot Europa komen.
EnglishDuring the discussion we have gradually come closer together.
We zijn gaandeweg tijdens de discussie tot mekaar gekomen.
EnglishIf we really want to come closer to the people, we must strive in future to make our texts more readable.
Om de burger werkelijk tegemoet te komen, moeten we dus proberen voortaan begrijpelijk te formuleren.
EnglishThe closer we come to this step, however, the more discussion there will be of the details of enlargement.
Naarmate dat ogenblik nadert, wordt echter steeds meer naar de bijzonderheden van de uitbreiding gekeken.
EnglishCome any closer to the house and your family is dead,
Als je te dicht bij het huis komt is je gezin dood.
EnglishThank you for this cock-up, because the day that Britain leaves the European Union has come much closer.
Bedankt voor deze puinhoop, want de dag dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt is veel naderbij gekomen.
EnglishIn that respect, we have come closer to one another.
In zoverre zijn wij nader tot elkaar gekomen.
EnglishThere must also be many imaginative proposals as to how the Balkan states can come closer to us.
Men zal tevens al zijn verbeeldingskracht moeten gebruiken om voorstellen uit te werken voor de toenadering van deze landen tot ons.
EnglishUnfortunately, however, Madam President, the Council has not approved of the process whereby these relations have come closer.
Helaas, mevrouw de Voorzitter, is de Raad het echter niet eens met het verbeteringsproces van deze betrekkingen.
EnglishCome closer and I' ll thank you.
EnglishCome any closer, and I'll fire.