"to come down" translation into Dutch

EN

"to come down" in Dutch

EN to come down
volume_up
{verb}

to come down

Similar translations for "to come down" in Dutch

to come verb
come verb
Dutch
down noun
down adjective
down adverb
down preposition
Dutch
down
to down verb

Context sentences for "to come down" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why it is important to come down to a lower level by no later than 2005.
Om die reden is het van belang uiterlijk 2005 tot een lager niveau te komen.
EnglishThey turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
Zij laten gesjoemel oogluikend toe of treden in ieder geval niet hard genoeg op.
EnglishAs the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.
Terwijl de moesson naar het zuiden trekt komen ze door Karnataka, Kerala in.
EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Dit zijn twee Deense jongens die binnenkomen en naast de verborgen camera gaan zitten.
EnglishIt is therefore important to come down to a lower level by no later than 2005.
Daarom is het van belang dat reeds de begroting voor 2005 op een lager niveau uitkomt.
EnglishWith less money it will come down to the Commission doing much, but nothing well.
Met minder geld zal het erop uitdraaien dat de Commissie veel zal doen, maar niets goed.
EnglishBut basically, they still come from the top down and they represent the wrong Europe
Maar in hoofdlijnen vertegenwoordigen ze nog steeds het verkeerde Europa van bovenaf.
EnglishWe here in Parliament shall come down on the Commissioner if the agency makes mistakes.
Dat kan alleen als het Agentschap niet helemaal onafhankelijk van de Commissie is.
EnglishCommunication walls, I don't have to tell you -- the Internet -- have come tumbling down.
Communicatiemuren, ik hoef het niet uit te leggen, het internet, zijn omgevallen.
EnglishI thought the Commission was going to come down hard on this whole issue.
Ik dacht dat de Commissie hard zou gaan optreden tegen dit soort praktijken.
EnglishThese percentages won't come down because people can survive 10 to 20 years.
Deze percentages zullen niet omlaag komen omdat mensen 10 tot 20 jaar kunnen overleven.
EnglishSo I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
Nu vraag ik mij af of een dergelijk bouwwerk niet gedoemd is in te storten.
EnglishCuba is proof that in the western world not all of the walls of shame have come down.
-- Cuba vormt het bewijs dat in het Westen nog niet alle muren der schaamte zijn gevallen.
EnglishHere we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
EnglishSo I'd love to talk to you all, and invite you to come down and take a closer look.
Dus ik spreek u graag allemaal en nodig u uit naar beneden te komen om het nader te bekijken.
EnglishShe did not come down on one side or the other or make any such suggestion.
Zij koos geen partij of deed geen voorstel in een bepaalde richting.
EnglishAnd you come down in the night and steal food that should go to the children!
En dan komt u 's nachts het brood stelen dat voor hen bestemd is.
EnglishThe draft act has, I believe, come down decisively on one side of the line.
Ik vind dat in het wetsontwerp een duidelijke keuze wordt gemaakt.
EnglishThat is why we do not wish to come down on the side of any particular process.
Wij willen geen voorkeur voor een bepaalde methode uitspreken.
EnglishAlthough often suspected of arrogance, the Commission has managed to come down off its pedestal.
De Commissie is vaak arrogantie verweten, maar komt nu van haar voetstuk af.