EN command
volume_up
{noun}

command
You remain in command, there's a probability of a negative outcome,
Mijn mening is, als je het commando blijft houden...... dan zal alles verkeerd aflopen.
We have decided that you shall take command of the army of Jerusalem.
Wij hebben besloten dat je het commando over het leger van Jeruzalem krijgt.
You send a command down, it causes muscles to contract.
Je stuurt een commando dat de spieren doet samentrekken.
command (also: injunction, order, prescript, warrant)
There must be gentlemen in command to lead...... and, where necessary, restrain their men.
Gentlemen moeten het bevel voeren...... hun manschappen aanvoeren en indien nodig tegenhouden.
But while you're here...... you will obey my command or I will have you shot.
Maar zolang jullie hier zijn...... zullen jullie mijn bevel opvolgen.
It's like a dormant command that suddenly is activated in you, like a call to Devil's Tower.
Het is als een sluimerend bevel dat plots in je geactiveerd wordt, zoals een oproep aan de Duivelstoren.
command (also: order)
Senegalese, the young man seated on the wheelchair here, was once a child soldier, under the General's command, until he disobeyed orders, and the General shot off both his legs.
Seneglese, de jonge man in de rolstoel hier, was ooit kindsoldaat, onder bevel van de generaal, tot hij een order weigerde, en de generaal beide benen afschoot.
command (also: order, decree, ordinance, byelaw)
command (also: check, control, mastery)
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
The grassroots has been strengthened through the social power of sharing and they are challenging the old models, the old analog models of control and command.
. ~~~ Ze verdringen de oude modellen, de oude analoge modellen van controle en beheersing.
command (also: order)
command (also: order, warrant)
command (also: order, summation)

Context sentences for "command" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere were questions, especially from Mr von Wogau, about the command structure.
Er zijn vragen gesteld, met name door de heer von Wogau, over de commandostructuur.
EnglishEssential requirements will be a robust mandate and an effective command structure.
Voorwaarden zijn wel, een robuust mandaat en een effectieve commandostructuur.
EnglishThe structure and control of the operation are vital to the command of the operation.
Belangrijke factoren voor het operatiecommando zijn de structuren en de controle.
EnglishThe Governing Council does not appear to command the support of the Iraqi people.
De regeringsraad schijnt niet door de Iraakse bevolking te worden gesteund.
EnglishWe do not want to introduce a command economy in Europe by the back door.
Wij willen niet dat via de achterdeur weer een geleide economie Europa binnensluipt.
EnglishPolitical institutions rise and fall by the respect that they command.
Politieke instellingen staan of vallen immers met het respect dat zij genieten.
EnglishYou are going to reassume command until my people arrive to finish the job,
Dan pak je de leiding terug tot mijn mensen er zijn om het af te maken.
EnglishAmendment No 35 cannot be accepted because legally, it cannot command any authority.
Amendement 35 kan niet worden aanvaard omdat het wettelijk geen enkel effect kan sorteren.
EnglishCommand, Super 64...... we got militia shooting civilians at the food distribution centre.
Basis, Super 64...... er worden burgers beschoten op het voedsel distributiecentrum.
EnglishNow if you think you've done me a favour by giving me this command...
Als jullie denken dat jullie me 'n plezier deden...... door me aanvoerder te maken...
EnglishExamples are the social context, education and command of the language.
Dat zijn bijvoorbeeld de maatschappelijke context, het onderwijs en de taalvaardigheid.
EnglishI hope that is something which will command the support of a large majority of this House.
Ik hoop dat daarvoor een ruime meerderheid in het Parlement te vinden is.
EnglishThis issue will command the highest priority under our presidency.
Deze kwestie zal tijdens ons voorzitterschap de hoogste prioriteit hebben.
EnglishThese are called motor command neurons that have been known for a long time.
Dit worden motorische bevelsneuronen genoemd, sinds lang gekend.
EnglishA discovery is made, that discovery is instantly seen in the command center a second later.
Een nieuwe ontdekking is ogenblikkelijk te zien in het commandocentrum.
EnglishThere was also clearly a lack of a clearly-defined line of command in Mostar.
Verder was er onmiskenbaar gebrek aan een duidelijk omschreven hiërarchische structuur in Mostar.
EnglishIt is clear that only a voting system based on double majority can command a consensus.
Het is duidelijk dat alleen een systeem met een dubbele meerderheid tot consensus kan leiden.
EnglishHowever, police forces should not be placed under a common EU command.
Politiediensten onder gemeenschappelijk EU-gezag zijn niet wenselijk.
EnglishHowever, we have yet to see if they command majority support.
Wij moeten echter nog maar zien of een meerderheid hieraan zijn steun wil verlenen.
EnglishWe have no integrated fighting forces and command structure.
Wij beschikken over geen integratie van de strijdkrachten en de bevelvoering.