"compensation" translation into Dutch

EN

"compensation" in Dutch

EN compensation
volume_up
{noun}

compensation (also: indemnity)
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
Als dat het gevolg is van een ongeluk, wordt er vaak een schadevergoeding betaald.
Nor can compensation be claimed on account of the enlargement of the European Union.
Bovendien kan niemand schadevergoeding eisen vanwege de uitbreiding van de Europese Unie.
Secondly, we must go further on the question of compensation.
Tweede punt: de noodzaak verder te gaan bij het vraagstuk van de schadevergoeding.
compensation (also: indemnity, offset)
Indeed, the ultimate goal is prevention, not the provision of compensation for damage.
Het ultieme doel is immers het voorkomen van schade, en niet vergoeding daarvan.
We think it is crucial to extend the compensation to include environmental damage.
Voor ons is de uitbreiding van de vergoeding tot milieuschade van fundamenteel belang.
It should be intended as a compensation for environmental damage.
Ze moet dus wel dienen ter vergoeding van de veroorzaakte milieuschade.
compensation (also: award, remuneration, reward)
Is the initiative by the Human Fertilisation and Embryology Authority to pay women GBP 1000 in compensation not an attempt to subvert the principles of European legislation?
Is het initiatief van de, die een beloning van duizend pond voorstelt, niet een poging om de logica van het Europees recht te doorbreken?
compensation (also: emolument, pay, salary, wage)
volume_up
loon {het}
Compared with men, however, their compensation is in most cases 20 to 50 % lower for the same work.
Meestal krijgen vrouwen echter, in vergelijking met mannen, voor hetzelfde werk 20 à 50 procent minder loon.
compensation (also: reprisal, retribution, reward)
compensation (also: grant, subsidy)
volume_up
tegemoetkoming {de} (vergoeding)
compensation

Synonyms (English) for "compensation":

compensation
English

Context sentences for "compensation" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny reduction in compensation would be particularly damaging to the mixed farms.
Een verlaging van de compensatie is vooral voor de gemengde bedrijven nadelig.
EnglishMinimum compensation would have been three months'salary per five years of service.
De minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.
EnglishOnly a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
De uitbetaalde vergoedingen gaan in slechts beperkte mate naar de lokale bevolking.
EnglishUnder no circumstances can I agree to a central compensation fund at an EU level.
In geen geval kan ik instemmen met een centraal compensatiefonds op EU-niveau.
EnglishI hope that the Commission will find a solution that will grant her compensation.
Ik hoop dat de Commissie een oplossing vindt om haar genoegdoening te geven.
EnglishThe European oil pollution compensation fund is not the only way of solving problems.
Een Europees compensatiefonds is niet de enige manier om problemen op te lossen.
EnglishThe passenger therefore deserves proper compensation even in those circumstances.
Zelfs als ze akkoord gaan hebben de passagiers dus recht op een gepaste compensatie.
EnglishWe want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
Wij willen dat geld wordt uitgetrokken om compensaties te kunnen toekennen.
EnglishClearly, the issue that we most need to discuss is the level of compensation.
De hoogte van de compensatie is zonder meer het meest voor discussie vatbaar.
EnglishThe financial compensation payable is specified in the agreements themselves.
In de overeenkomsten zelf is de desbetreffende financiële tegenprestatie vastgelegd.
EnglishWe would have to mobilise all the Community resources to obtain compensation.
Voor schadeloosstelling zouden we nu alle communautaire middelen moeten mobiliseren.
EnglishThe financial compensation will be ECU 912 000, which is 40 % of the overall cost.
De financiële compensatie bedraagt 912.000 ecu, hetgeen 40 % van de totale kosten is.
EnglishIn the absence of a green euro, will there be a compensation coefficient?
Als er geen groene euro komt, zal er dan wel een compensatiecoëfficiënt komen?
EnglishCompensation afterwards is not going to make up for the damage that was done.
Eventuele compensatie zal de schade die inmiddels is aangericht niet kunnen herstellen.
EnglishIn the USA, that was achieved without any compensation or solidarity mechanism.
In de Verenigde Staten bestaat geen enkele compensatie of solidariteit.
EnglishIt says there should be compensation whenever there is a delay or change of routing.
Daar moeten schadeloosstellingen komen wanneer er vertraging of omleiding plaatsvindt.
EnglishFarmers are deprived of everything without any compensation and are forced to flee.
Zonder enige compensatie wordt boeren alles ontnomen en worden ze op de vlucht gejaagd.
EnglishGave a bunch of physical reasons why it wouldn't do a very good compensation.
We gaven een aantal natuurkundige argumenten waarom de compensatie niet goed zou werken.
EnglishThe principle of compensation should be a routine part of the planning procedure.
Het compensatiebeginsel behoort een normaal onderdeel van de planningsprocedure te worden.
EnglishSecond, the language teachers have been granted generous compensation.
In de tweede plaats hebben de taaldocenten een royale schadeloosstelling gekregen.