"to conceive" translation into Dutch

EN

"to conceive" in Dutch

EN to conceive
volume_up
[conceived|conceived] {verb}

to conceive
to conceive
And sometimes, they cannot even conceive and become pregnant because of the fibroid.
Soms kunnen ze zelfs niet zwanger worden als gevolg van een vleesboom.
to conceive
to conceive

Context sentences for "to conceive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIndeed, we cannot conceive of a Europe shut off from the rest of the world.
Europa mag zichzelf immers niet als van de buitenwereld afgesloten zien.
EnglishCould you not conceive of at least partly disclosing these documents?
Kunt u zich voorstellen dat tenminste een gedeelte van deze stukken wordt afgegeven?
EnglishReconstruction is necessary, but Europe has yet to conceive a policy for the region.
Wederopbouw is noodzakelijk, maar een Europees beleid voor dit gebied is nog lang niet geboren.
EnglishThis is where we conceive of rape and casualties as inevitabilities.
Dit is waar we verkrachting en slachtoffers als onvermijdbaar beschouwen.
EnglishWe in the European Union cannot conceive of spring if in China itself it is still the middle of winter.
Als EU kunnen we niet over lente denken als het in China zelf nog hartje winter is.
EnglishI could conceive of a process of step-by-step agreements, so that a common way forward is assured.
Ik denk dat een soort stap-voor-stap-overeenkomst in dergelijk geval een uitkomst kan zijn.
EnglishThis is not how the European socialists conceive of Europe.
Als Europese socialisten voelen we ons in zo'n Europa niet thuis.
EnglishAnd the problem with this is the way we conceive healthcare.
Het probleem is de manier waarop we over gezondheidszorg denken.
EnglishWhich countries can conceive of trade sanctions as a method?
Welke landen vinden handelsbelemmeringen een goed middel?
EnglishThey had one great limitation and one great freedom as they tried to conceive of a global network.
Ze hadden één grote beperking en één grote vrijheid terwijl ze zaten te zinnen op een wereldwijd netwerk.
EnglishWe need yardsticks that are valid for all the EU and we can conceive of them only for the EU.
Wat nodig is, zijn uniforme criteria die in de hele EU gelden, en die kunnen wij alleen voor de EU vaststellen.
EnglishI cannot conceive of a situation in which everyone but the consumer has rights in the internal market.
Het is voor mij onvoorstelbaar dat iedereen rechten heeft op de interne markt, behalve de consumenten.
EnglishBy the time of the menopause, the egg cell stock is exhausted and the woman is no longer able to conceive children.
In de overgang is die voorraad eicellen uitgeput en kan de vrouw geen kinderen meer krijgen.
EnglishWe recreate the past that people cannot conceive because the baseline has shifted and is extremely low.
We herscheppen het verleden dat mensen niet zien omdat wat als normaal wordt gezien buitengewoon karig is.
EnglishHow are we to conceive the organisation of European sport?
Hoe ziet men de organisatie van de Europese sport?
EnglishIt is impossible to conceive of a United States of America with as many immigration policies as it has States.
Het is ondenkbaar dat in de Verenigde Staten van Amerika alle staten hun eigen immigratiebeleid hebben.
EnglishIt's hard to conceive, and begs more questions.
Het is moeilijk voor te stellen, en roept meer vragen op.
EnglishSo, the building affords artistic directors the freedom to conceive of almost any kind of activity underneath this floating object.
Maar er is ook de uitdaging van het 'toelaten van de verbeelding'.
EnglishMadam President, I can hardly conceive of a region that would be more difficult to draft a policy strategy for than Asia.
Voorzitter, Azië: een lastiger regio voor het ontwerpen van een beleidsstrategie is haast niet denkbaar.
EnglishHow are we to conceive of Community regional planning from an exclusively continental standpoint?
Hoe kan men de ordening van het communautaire grondgebied regelen als men die uitsluitend vanuit een continentaal standpunt bekijkt?