"consequential" translation into Dutch

EN

"consequential" in Dutch

EN consequential
volume_up
{adjective}

consequential (also: highfalutin, pompous, resplendent, hifalutin)
consequential (also: substantial)
consequential

Synonyms (English) for "consequential":

consequential
English

Context sentences for "consequential" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is because they know it is not going to be consequential on their profits.
Dat is omdat ze weten dat het geen gevolgen zal hebben voor hun winsten.
EnglishThe distinction between a healthy person and a dead one is about as clear and consequential as any we make in science.
Het onderscheid tussen een gezond persoon en een dood persoon is zo duidelijk als elk onderscheid in de wetenschap.
EnglishThey learn to overlook short-sighted reactions and impulsive thinking, to think in a long-term, more consequential way.
Ze leren om kortetermijnreacties en impulsief denken na te laten en meer op lange termijn, met verantwoordelijkheidszin te denken.
EnglishThere are many instances where no environmental impact study has been done, with consequential damage to the ecology of the area.
In veel gevallen is helemaal geen milieu-effectrapportage verricht, met alle schadelijke gevolgen voor het milieu van dien.
EnglishBut actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.
Maar eigenlijk is het proces van negen maanden kneden en vormen in de baarmoeder veel diepgaander en ver-reikender dan dat.
EnglishOur irresponsible and profligate use of energy, with its consequential emissions of C02 and other environmental hazards must stop.
Er moet een eind komen aan ons onverantwoordelijke en verkwistende energieverbruik, met alle verstrekkende gevolgen vanwege CO2-emissies en andere milieurisico's van dien.
EnglishBut from that point on our interpretations begin to drift apart, for example when we come to assess advanced technologies in the light of their consequential effects.
Maar van daaruit lopen onze interpretaties uiteen als bijvoorbeeld geavanceerde technologieën worden beoordeeld op hun verdere effecten.
EnglishThis is why we spend our time talking about things like gay marriage and not about genocide or nuclear proliferation or poverty or any other hugely consequential issue.
Dit is de reden dat we veel discussiëren over bijvoorbeeld het homohuwelijk en niet over genocide, of verspreiding van kernwapens, of armoede, of een ander uiterst belangrijk onderwerp.
EnglishWe are concerned here with the sharing of people, because too large an influx at one point decreases public acceptance for it, with all the dangerous consequential psychological results.
Het gaat hier om een evenwichtige spreiding van de betrokken personen, want bij een plots toenemend aantal daalt de tolerantiegrens, met alle negatieve psychologische gevolgen van dien.
EnglishIt must, though, become widely accepted that every measure taken today is the cause of only a fraction of the cost of future consequential damage, which has to be paid for later.
Wij moeten ons echter realiseren dat de kosten van elke maatregel die vandaag wordt genomen maar een schijntje zijn vergeleken bij de kosten die ontstaan als zich in de toekomst een ramp voordoet.