"to constrain" translation into Dutch

EN

"to constrain" in Dutch

EN

to constrain [constrained|constrained] {verb}

volume_up
We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.
We moeten de inkomsten beperken, de bonuscultuur voor topinkomens.
We need to constrain them, not develop them.
Wij moeten ze beperken, niet ontwikkelen.
"For Armstrong, Southland wasn't constrained by its material conditions.
Voor Armstrong was Southland niet beperkt door de materiële omstandigheden.

Context sentences for "to constrain" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my opinion, it is better to convince than to constrain.
Overtuigen is mijns inziens beter dan dwingen.
EnglishIncreased bureaucracy and interference in contracts between companies will constrain the labour market.
Door de bureaucratie te vergroten en ons te bemoeien met overeenkomsten tussen ondernemingen, maken we de arbeidsmarkt juist minder flexibel.
EnglishWe have to make sure that our legislation does not constrict the growth of technology and does not constrain the growth of competition that is going to come through these new forms of technology.
We moeten zorgen dat onze wetgeving niet te beperkend wordt voor de ontwikkeling van deze technologie en de groei van de concurrentie die deze nieuwe vormen van technologie met zich meebrengen.