"cow" translation into Dutch

EN

"cow" in Dutch

volume_up
cow {noun}
NL
volume_up
cow {adj.}

EN cow
volume_up
{noun}

1. zoology

cow
volume_up
koe {de}
Can we take what the cow eats, remove the cow, and then make some hamburgers out of that?
Kunnen we wat de koe eet, gebruiken, de koe vergeten, en dan daarmee hamburgers maken?
Cohesion policy is not a sacred cow that we do not have the right to disturb.
Het cohesiebeleid is geen heilige koe, geen onaantastbaar instrument.
If one cow appears to be infected, the entire herd is slaughtered.
Als er één koe besmet blijkt te zijn, wordt de hele kudde afgeslacht.

2. vulgar

cow
volume_up
domme {de} [vulg.]

Synonyms (English) for "cow":

cow

Context sentences for "cow" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
De BSE-affaire was voor hen een ramp die ze te nauwer nood te boven zijn gekomen.
EnglishThe agriculture budget is neither a self-service shop nor a high-yielding dairy cow.
De landbouwbegroting is geen zelfbedieningswinkel en ook geen weelderige melkkoe.
EnglishMad cow disease, of course, was not officially on the European Council's agenda.
De gekke-koeienziekte stond niet formeel op de agenda van de Europese Raad.
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Ik herinner eraan dat zelfs Finland nu zijn eerste geval van gekkekoeienziekte heeft.
EnglishThe mother-cow breeders have won, the traditional bull-fatteners have lost.
De melkveehouders hebben gewonnen, de traditionele stierenmesters hebben verloren.
EnglishWhen they started to carry out the tests, they detected cases of mad cow disease.
Op het moment dat ze gingen testen, troffen ze gevallen van de gekke-koeienziekte aan.
EnglishThe peace of mind of ruminants is already being disturbed by mad cow disease.
De gemoedsrust van herkauwers wordt al door de gekkekoeienziekte verstoord.
EnglishYesterday's debate on mad cow disease was an exemplary one in many respects.
Het debat van gisteren over de BSE-crisis was in menig opzicht veelzeggend.
EnglishHowever, the mad cow affair has led the Commission to remove this derogation.
De gekkekoeienziekte bracht de Commissie er dan ook toe deze uitzondering te schrappen.
EnglishIn terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
Ik voel me altijd erg bescheiden en nederig als het gaat om de BSE-crisis.
EnglishThese weak controls are too much: that became apparent during the 'mad cow ' issue.
Zelfs deze zwakke controle is nog te veel: dat hebben we gemerkt bij de gekkekoeienkwestie.
EnglishThe motion of censure of 20 February 1997 concerning mad cow disease was not passed.
De motie van afkeuring van 20 februari 1997 over de gekkekoeienziekte heeft het niet gehaald.
EnglishIn bringing in the dairy cow premium, please do not reintroduce the quartering of premiums.
Voert u toch bij de melkkoeienpremie alstublieft niet het vierendelen van de premie in.
EnglishThe threatening crisis over mad cow disease has been averted.
De dreigende crisis als gevolg van de gekke-koeienziekte is inderdaad bezworen.
EnglishWho could have proved, before the mad cow crisis, that the prion was transmissible to man?
Wie had vóór de gekkekoeiencrisis kunnen bewijzen dat het prion overdraagbaar is op de mens?
EnglishWe cannot just regard the goods vehicle as the cash cow of Europe.
We mogen het vrachtverkeer niet zomaar als melkkoe van Europa gebruiken.
EnglishWhy, in the same country, have we had the foot-and-mouth virus and the prion for mad cow disease?
Waarom wordt datzelfde land getroffen door mond- en klauwzeer en de gekkekoeienziekte?
EnglishIn other words, the " mad-cow ' lesson seems to have been forgotten.
Kortom, men schijnt de les van de gekkekoeienziekte te zijn vergeten.
EnglishWe discovered that a dead cow was used for meal in Belgium.
We hebben ontdekt dat een in België gestorven rund voor meelfabricage is gebruikt.
EnglishAnd the school cow is trying to figure out how to replace the lawnmower on the playing field.
En de schoolkoe probeert uit te vinden hoe zij de grasmaaier kan vervangen op het speelveld.