"cowardliness" translation into Dutch

EN

"cowardliness" in Dutch

See the example sentences for the use of "cowardliness" in context.

Context sentences for "cowardliness" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMilosevic has been able to act undisturbed, in the knowledge of Europe's cowardliness.
In feite heeft Milosevic ongestoord zijn gang kunnen gaan omdat hij toch weet dat Europa niets durft te doen.
EnglishThen, the Socialists opted for party considerations, evasion and cowardliness in the face of the Council.
Toen kozen de sociaal-democraten voor hun partij, voor schijnbewegingen, en voor een laffe houding tegenover de Raad!
EnglishUnfortunately, Europe is continuing to forge ahead regardless, and with a cowardliness that our fellow citizens no longer accept.
Helaas vervolgt Europa zijn vlucht naar voren met een lafhartigheid die onze medeburgers niet langer accepteren.
EnglishIt is indicative of political cowardliness, capitulation and the renunciation of all the struggles which have helped to increase women's rights over their own bodies.
Zij zijn een uiting van politieke lafheid, capitulatie, veronachtzaming van alle gevechten waarmee de vrouw haar recht om over haar eigen lichaam te beschikken, kon versterken.
Other dictionary words
English
  • cowardliness

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Dutch-English dictionary.