"coy" translation into Dutch

EN

"coy" in Dutch

EN

coy {adjective}

volume_up

Synonyms (English) for "coy":

coy

Context sentences for "coy" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the justification, there is the coy remark that political foundations are ideally qualified for the activities mentioned.
In de motivering wordt dan fijntjes opgemerkt dat politieke stichtingen voor genoemde activiteiten bij uitstek gekwalificeerd zijn.
EnglishThe next day, the Budgetary Control Committee decided that the vote should be postponed to give Mr McCoy a chance to present his views.
De volgende dag besloot de Commissie begrotingscontrole dat de stemming moest worden uitgesteld om de heer McCoy de kans te geven zijn verhaal toe te lichten.
EnglishMr McCoy had alarming news for us: the information provided to Parliament by the Committee of the Regions in the course of the discharge procedure was incorrect.
De heer McCoy bracht ons alarmerend nieuws: de informatie die het Comité van de regio's in de loop van de kwijtingsprocedure aan het Parlement had verstrekt was onjuist.