"depletion layer" translation into Dutch

EN

"depletion layer" in Dutch

EN depletion layer
volume_up
{noun}

1. physics

depletion layer

Similar translations for "depletion layer" in Dutch

depletion noun
layer noun

Context sentences for "depletion layer" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Dat is van cruciaal belang als we de afbraak van de ozonlaag tot staan willen brengen.
EnglishThe depletion of the ozone layer is becoming more and more obvious.
Dat de ozonlaag dunner wordt, is steeds duidelijker merkbaar.
EnglishHCFCs are not as dangerous by far in terms of ozone-layer depletion.
CFK's zijn lang niet zo gevaarlijk voor de ozonlaag.
EnglishDepletion of the ozone layer is occurring so rapidly that it is impossible to predict what will happen in the future.
De ozonlaag wordt op dit moment zo snel uitgedund dat wij geen flauw idee hebben van de gevolgen voor de toekomst.
EnglishMr President, as late as about a week ago, an alarming new report came out about the depletion of the ozone layer.
Mijnheer de Voorzitter, nog maar een paar weken geleden kwam er een nieuw alarmerend rapport uit over de verdunning van de ozonlaag.
EnglishDepletion of the ozone layer
EnglishThe broader international community has not covered itself in glory in the efforts to ensure that the depletion of the ozone layer is stopped.
De bredere internationale gemeenschap heeft zich met de inspanningen om de afname van de ozonlaag een halt toe te roepen, niet met roem overladen.
EnglishIt is very clear that one of the great successes of the Montreal Protocol has been that the rate of depletion of the ozone layer has decreased in recent years.
Het grote succes van het Protocol van Montreal is ongetwijfeld dat de ozonlaag de laatste jaren ietwat minder snel wordt afgebroken.
EnglishNor would we have much need of them if the sun ’ s ultra-violet rays were not constantly being made more dangerous by the depletion of the ozone layer.
Ook zouden we ze nauwelijks nodig hebben gehad als de uv-straling van de zon niet steeds gevaarlijker zou worden door het steeds dunner worden van de ozonlaag.
EnglishIs there any need to highlight the increasing frequency of cancer and the acute immune disorders caused by this depletion of the ozone layer?
Het is eveneens overbodig te herhalen dat door de verdunning van de ozonlaag het aantal gevallen van kanker toeneemt en het immuunsysteem van de mens ernstig wordt aangetast.
EnglishI would also emphasise this for the benefit of other people who say that it costs too much to achieve so little as a percentage or two reduction in the depletion of the ozone layer.
Ook wil ik dit benadrukken tegenover anderen, die zeggen dat het te veel kost om slechts te bereiken dat de ozonlaag een paar procent minder verdund wordt.
EnglishThe present report recognises the problem of depletion of the ozone layer and is therefore very clearly in favour of halting the production and use of the substances that cause it.
Dit verslag onderkent het probleem van de vernietiging van de ozonlaag en spreekt zich dan ook ondubbelzinnig uit voor de stopzetting van de productie en het gebruik van ozonvernietigende stoffen.