"deplorably" translation into Dutch

EN

"deplorably" in Dutch

EN deplorably
volume_up
{adverb}

deplorably (also: regrettably, unfortunately)
volume_up
helaas {adv.}
Deplorably, the various amendments we tabled on a thorough rewording of the report have not been adopted.
Helaas zijn de amendementen die wij hebben ingediend voor een grondige herformulering van dit verslag niet aanvaard.
The Portuguese Government acknowledged the need to increase the quota by 100 000 tonnes, but deplorably accepted considerably less.
De Portugese regering zelf zag de noodzaak in om het quotum met 100.000 ton te verhogen, maar is helaas met veel minder akkoord gegaan.
deplorably
Deplorably, it also demonstrates the support that the country is receiving within Europe.
En dat betekent tevens dat dit land, hoe betreurenswaardig ook, hiervoor steun krijgt vanuit het Europese continent.
deplorably

Synonyms (English) for "deplorably":

deplorably

Context sentences for "deplorably" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGiven the current legal jungle, some parents are even driven to break the law and, deplorably, snatch children from their ex-partners.
In de huidige chaotische juridische situatie zien sommige ouders zich zelfs genoodzaakt de wet te overtreden en hun kinderen bij hun ex-partners te ontvoeren.
EnglishEqually deplorably, the external frontiers convention has been ready for the last five years, but has not been introduced because of differences between the United Kingdom and Spain over Gibraltar.
Het buitengrensverdrag, minstens zo erg, ligt al vijf jaar gereed, maar wordt niet ingevoerd vanwege een geschil tussen Groot-Brittannië en Spanje over Gibraltar.