"deployed" translation into Dutch

EN

"deployed" in Dutch

NL

EN deployed
volume_up
{past participle}

deployed (also: used, employed)
Trade instruments should therefore be deployed, in addition to other aid programmes.
Handelsinstrumenten moeten daarvoor ingezet worden, maar juist ook andere steunprogramma's.
In this case the French Government has deployed police forces.
In dit geval heeft de Franse regering de politiediensten ingezet.
Another really important point is that OLAF must be deployed...
Een ander belangrijk punt is dat OLAF moet worden ingezet.....

Context sentences for "deployed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur unity as a European Union should be deployed in support of their efforts.
Laat ons als Europese Unie eensgezind zijn in onze steun voor hun inspanningen.
EnglishDo you know that we have 1,:,4 million cellular radio masts deployed worldwide?
Weet je dat er op de wereld 1,4 miljoen cellulaire radiomasten actief zijn?
EnglishWe have 1,:,4 million expensively deployed, inefficient radio cellular base stations.
We hebben 1,4 miljoen dure inefficiënte cellulaire basisstations met radiogolven.
EnglishThese weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall '.
Dat wapentuig zou voortaan op de grens opgesteld worden, langs de ' verdedigingswal '.
EnglishMusic is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed.
Muziek is het krachtigste geluid dat er is... en wordt vaak verkeerd gebruikt.
EnglishThis is particularly important in order to increase the efficiency of the funds deployed.
Dat is heel belangrijk voor het doelmatiger gebruik van de beschikbare middelen.
EnglishEU resources must be deployed with a view to promoting viable economic activities.
De inzet van de EU-middelen moet gericht zijn op levensvatbare economische activiteiten.
EnglishWe also deployed a couple of satellite tags, so we did use hi-tech stuff as well.
We hebben ook een paar satellietlabels uitgezet, dus we hebben ook hi-tech-dingen gebruikt.
EnglishWithin this theology a number of extraordinarily adventurous tactics were deployed.
Onder de hoede van deze theologie hebben zich enkele buitengewone ontwikkelingen voorgedaan.
EnglishGiven the urgent nature of the situation, appropriations ought even to have been re-deployed.
In noodsituaties dient er een herschikking van de kredieten plaats te vinden.
EnglishAlready, the first Italian and additional French troops have been deployed.
De eerste Italiaanse en aanvullende Franse troepen zijn reeds paraat.
EnglishBy the way, Hal, since we're being deployed... they're renumbering the units.
Trouwens, Hal, aangezien we uitgezonden worden...... zijn ze de eenheden aan het herrangschikken.
EnglishThe figure available to me as to how many troops have actually been deployed is 2127.
Volgens mijn informatie is het aantal ingezette manschappen 2127.
EnglishAnd then you have these millions of street lamps deployed around the world.
Dan heb je ook nog de miljoenen lantaarnpalen overal ter wereld.
EnglishThe arguments deployed by the Commission are fanciful, untenable and arbitrary.
De argumenten van de Commissie zijn allesbehalve waterdicht.
EnglishMoreover, the monitoring mission recently showed its value when it was deployed in Presevo Valley.
Verder heeft de waarnemersmissie onlangs haar belang laten zien in de Presevo-vallei.
EnglishChildren are conscripted by force and deployed in battle.
Excessen zijn niet langer de uitzondering, zij zijn helaas de regel geworden.
EnglishSo as to ensure that European money is better deployed in the future.
Omdat we het Europese geld in de toekomst beter willen besteden.
EnglishThen, of course, the Moroccan side would have had to maintain records of how it had deployed the funds.
Natuurlijk zou Marokko dan hebben moeten aantonen hoe deze middelen gebruikt worden.
EnglishIt's since been deployed in Mexico to track electoral fraud.
Sindsdien is het uitgerold in Mexico om verkiezingsfraude op te volgen.