"deportation" translation into Dutch

EN

"deportation" in Dutch

EN deportation
volume_up
{noun}

deportation
Deportation must be stopped and the problem of Kosovo must be tackled.
Deze deportatie moet worden voorkomen en de kwestie-Kosovo moet worden aangepakt.
Mr President, the deportation and ethnic cleansing mean that the exodus continues.
Mijnheer de Voorzitter, de deportatie en etnische zuiveringen betekenen dat de exodus doorgaat.
Selection and deportation were Hitler's weapons.
Selectie en deportatie waren de wapens van Hitler.

Synonyms (English) for "deportation":

deportation

Context sentences for "deportation" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Member States themselves have authority in procedure relating to deportation.
Uitzettingsprocedures behoren tot de bevoegdheden van de lidstaten.
EnglishFor that reason, we oppose the deportation of these people from Hong Kong.
Daarom zijn we ertegen dat deze mensen uit Hongkong worden uitgewezen.
EnglishAll the Union countries should therefore make radical changes to their deportation policy.
Het is dus noodzakelijk dat alle landen van de Unie hun uitwijzingsbeleid drastisch bijsturen.
EnglishThirdly, we need a temporary ban on the deportation by EU countries of asylum seekers from this region.
Ten derde, geen uitwijzing nu van asielzoekers uit die streek door landen van de EU.
EnglishIt is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
Het is veel praktischer en minder kostbaar dan uitzetting, zowel financieel als politiek gezien.
EnglishHe was sentenced to two years’ imprisonment, a fine and deportation.
Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, een geldboete en uitzetting uit het land.
EnglishAgain, in relation to criminal offences, the increased scope for deportation is also a positive sign.
Het aanscherpen van het uitzettingsbeleid - weer in verband met delicten - is ook een positief punt.
English- The closure of immigrant detention centres and an end to the inhuman policy of deportation;
- de sluiting van de detentiecentra voor immigranten en de stopzetting van het onmenselijk deportatiebeleid;
EnglishThe deportation agreements that are being urged upon third countries by the EU are not up for debate.
De overeenkomsten inzake uitzetting die derde landen door de EU worden opgedrongen, staan niet ter discussie.
EnglishThese agreements are to speed up the procedure of deportation and fall far short of what should be done.
Naar ons idee moet een grondig onderzoek van een asielaanvraag en de beslissing daaromtrent gebaseerd zijn op elk individueel geval apart.
EnglishThis one amendment deals with remand pending deportation, which we too feel is an instrument worth examining.
Dat ene amendement gaat over detentie in afwachting van uitzetting, want wij willen zelf ook dat dit instrument nader wordt onderzocht.
EnglishAnd even in such clear cases, you want to impose the suspensive effect of an appeal against a deportation order.
En zelfs in de zeer duidelijke gevallen wilt u de opschortende werking van de beroepsprocedure tegen een refoulement-besluit opleggen.
EnglishWhat the EU is currently doing is building up what amounts to a deportation machine, and it must not be allowed to get away with it.
De EU is op dit moment een regelrechte deportatiemachine aan het opbouwen en daar moet beslist een einde aan komen.
EnglishMr President, the procedures used in Member States to effect deportation do not fall within the scope of Community legislation.
Mijnheer de Voorzitter, de methodes die lidstaten bij uitzetting gebruiken vallen niet onder de communautaire regelgeving.
EnglishRounding up and deportation without prosecution does nothing to help the intelligence network on hooliganism.
Oppakken en het land uitzetten zonder de betrokkenen te vervolgen, draagt in geen enkel opzicht bij aan het informatienetwerk inzake voetbalvandalisme.
EnglishInstead of taking countermeasures here, however, we are now to spend millions of euros on pilot projects on deportation in Europe.
In plaats van deze ontwikkelingen tegen te gaan, worden nu miljoenen euro's uitgegeven aan proefprojecten voor het uitzetten van mensen uit Europa.
EnglishThe Union has confirmed its attachment to the Geneva and Dublin Conventions by establishing the anti-deportation principle.
De Unie bevestigt nogmaals hoeveel belang ze hecht aan het Verdrag van Genève en de Overeenkomst van Dublin, die beide voorzien in het beginsel van niet-uitzetting.
EnglishThe objective of Germany's initiative is to improve cooperation between Member States where the implementation of deportation orders is concerned.
Het initiatief van de Duitse Bondsrepubliek is gericht op verbetering van de samenwerking tussen lidstaten bij de uitvoering van uitzettingsbesluiten.
EnglishDeportation to third countries does indeed call for good cooperation with the state in question so that the necessary formalities can actually be completed.
Terugzending naar een derde land vergt inderdaad een goede samenwerking met het betrokken land om in de praktijk de nodige formaliteiten te kunnen vervullen.
English25 March this year was the 50th anniversary of the day on which 20 000 Estonian citizens were subjected to mass deportation from Estonia by Soviet occupation forces.
Op 25 maart jl. was het precies 50 jaar geleden dat er 20.000 Estische burgers door de Russische bezettingstroepen massaal uit Estland werden gedeporteerd.