"deported " translation into Dutch

EN

"deported " in Dutch

EN deported 
volume_up
{adjective}

deported 

Context sentences for "deported " in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI recognise that deported asylum seekers often find themselves in a distressing position.
Ik erken dat uitgewezen asielzoekers vaak in een schrijnende positie terecht komen.
EnglishIn Hong Kong, however, about 2 000 people were also forcibly deported.
In Hongkong werden echter ook 2.000 mensen onder dwang uitgewezen.
EnglishThese women were deported to houses of pleasure of the Fellaga army rabble in Algeria.
Die vrouwen zijn gedeporteerd naar huizen van plezier van de soldatenbendes van de fellaga in Algerije.
EnglishEveryone remembers Semira Adamou, who suffocated in a plane in Belgium while being deported.
Iedereen zal zich Semira Adamou herinneren, die stikte toen ze per vliegtuig België werd uitgezet.
EnglishWhat we do, however, know is that he had no valid identity papers and was to be deported.
Het enige wat wij weten is dat hij geen geldig identiteitsbewijs had en dat hij uitgewezen zou worden.
EnglishThey are treated as illegal immigrants and deported, and, in many cases, are retrafficked.
Zij worden als illegale immigranten behandeld en uitgezet en vervolgens in veel gevallen opnieuw verhandeld.
EnglishIt must not blame the problem on foreigners, who are continually being deported at the present time.
Zij moet ophouden buitenlanders de schuld te geven van het probleem en hen het land uit te zetten.
EnglishSome two million people lost their lives, while an incalculable number were displaced and deported.
Ongeveer twee miljoen mensen zijn vermoord, ontelbaren zijn gedeporteerd en van huis en haard verdreven.
EnglishEthnic Albanians had been murdered, their farms destroyed and a huge number of people forcibly deported.
Etnische Albanezen waren vermoord, hun boerderijen verwoest en een groot aantal mensen gedeporteerd.
EnglishThey are also being deported from Germany and Belgium.
Ze worden ook uit Duitsland en uit België teruggestuurd.
EnglishI am told he is due to be deported to Russia.
Er is mij verteld dat hij naar Rusland zal worden gedeporteerd.
EnglishWe were deported before leaving the airport, because our names were on the Castro regime ’ s blacklist.
Wij werden meteen van de luchthaven afgevoerd, omdat onze namen voorkwamen op de zwarte lijst van het regime-Castro.
EnglishA land where every field hides a grave, where millions of people have been deported or killed in the 20th century.
Een land waar elk veld een graf verbergt, waar miljoenen mensen gedeporteerd of gedood werden in de 20e eeuw.
EnglishNow the means of transport have changed: Georgians are deported from Moscow in planes used for the transport of cargo.
De vervoersmiddelen van nu zijn anders: Georgiërs worden uit Moskou gedeporteerd met transportvliegtuigen.
EnglishIf those responsible for the violence are to be deported, it would have made just as much sense to have expelled Colombia's ambassador.
Als men geweldplegers wil uitwijzen, kan men evengoed de ambassadeur van Colombia uitwijzen.
EnglishIt is also no secret that, again and again, people being deported die because of the actions of security staff.
Het is ook geen geheim dat er, telkens weer, gedeporteerde mensen omkomen door toedoen van het veiligheidspersoneel.
EnglishI criticize that, because we also have Vietnamese people in the Federal Republic of Germany who are due to be deported.
Ik bekritiseer dat omdat er in de Bondsrepubliek Duitsland ook Vietnamezen zitten die dreigen te worden uitgewezen.
EnglishThis can lead to people being deported.
En dat kan leiden tot uitzetting van mensen.
EnglishThey were deported from that country when they were travelling to talk to human rights activists, so-called dissidents.
Ze zijn het land uitgezet toen ze op reis waren om met mensenrechtenactivisten, met zogenaamde dissidenten, te spreken.
EnglishThey were deported by Stalin.
De Tsjetsjenen zijn door Stalin gedeporteerd.