"deprivation" translation into Dutch

EN

"deprivation" in Dutch

EN deprivation
volume_up
{noun}

deprivation (also: hardship, deprival)
Great creativity can turn a spotlight on deprivation, or show that deprivation ain't necessarily so.
Grootse creativiteit kan ontbering in het voetlicht zetten, of laten zien dat ontbering niet nodig is.
As weeks of deprivation stretched into months, some resorted to eating tulip bulbs.
De weken van ontbering werden maanden. ~~~ Sommigen namen hun toevlucht tot het eten van tulpenbollen.
Ook zagen wij duidelijke tekenen van ernstige ontbering.
deprivation
deprivation
deprivation
deprivation

Synonyms (English) for "deprivation":

deprivation

Context sentences for "deprivation" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBecause unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.
Want helaas is voor mannen slaaptekort een symbool van mannelijkheid geworden.
EnglishBecause even in the south-east of England there are pockets of deprivation.
Omdat er zelfs in het Zuidoosten van Engeland plaatsen zijn waar armoede heerst.
EnglishThis initiative has proved to be a useful weapon in tackling urban deprivation.
Dit initiatief heeft zijn nut bewezen bij het tegengaan van stedelijke verpaupering.
EnglishThis could result in them being condemned to long-term poverty and deprivation.
Dat kan ertoe leiden dat ze worden veroordeeld tot langdurige armoede en achterstanden.
EnglishAnd back here in the United States, we saw economic despair, deprivation.
Hier in de Verenigde Staten zagen we economische wanhoop, ontberingen.
EnglishThere is a real lack of coordination that leads to deprivation and frustration.
Dat creëert op zijn beurt weer frustratie en leidt ertoe dat mensen niet krijgen waar ze recht op hebben.
EnglishMr President, quite a few towns and cities within the European Union have to contend with deprivation.
Mijnheer de Voorzitter, heel wat steden in de Europese Unie kampen met achterstanden.
EnglishIn fact, the story holds true even if you have a person who got sight after several years of deprivation.
Dit geldt bovendien zelfs voor mensen die vele jaren niet hebben kunnen zien.
EnglishAt present, day-to-day deprivation must however be at least partly reduced by means of this programme.
Nu moet men echter met dit programma de dagelijkse nood tenminste gedeeltelijk lenigen.
EnglishThere is now a kind of sleep deprivation one-upmanship.
Er is nu een soort slaaptekort, 'one-upmanship', het elkaar overtreffen qua slaaptekort.
EnglishAt 15 minutes I was suffering major O2 deprivation to the heart.
Bij 15 minuten leed ik aan ernstig zuurstoftekort van het hart.
EnglishI would even say that they suffer genuine deprivation.
Ik zou zelfs durven zeggen dat ze stiefmoederlijk worden behandeld.
EnglishMore work needs to be done regarding the twin evils of long-term unemployment and social deprivation.
Wij moeten grotere inspanningen doen om de langdurige werkloosheid en sociale uitsluiting aan te pakken.
EnglishFor the developing countries in particular, free trade is the way out of poverty and social deprivation.
Vooral voor de ontwikkelingslanden is vrijhandel de weg om te ontsnappen aan armoede en sociale ellende.
EnglishHowever, deprivation engenders violence, and unless you wage war on poverty, poverty will wage war on you.
Ellende brengt geweld met zich mee, en als u zich niet tegen armoede keert, keert armoede zich tegen u.
EnglishSecondly, many countries of central and eastern Europe are plagued by indescribable poverty and social deprivation.
In de tweede plaats heersen in de LMOE op vele plaatsen onbeschrijfelijke armoede en sociale ellende.
EnglishThe institutional violence that comes with the deprivation of freedom is and must remain within the domain of the State.
Het constitutioneel geweld waaruit vrijheidsbeneming bestaat is en blijft een zaak van de staat.
EnglishLet me explain what I mean by deprivation.
Laat ik hier toelichten wat ik onder " onthouden " versta.
EnglishI would wish URBAN to be orientated mainly towards providing answers to those causes of urban deprivation.
Ik zou graag willen dat men met URBAN vooral probeerde oplossingen te vinden voor deze oorzaken van stedelijk verval.
EnglishSo, we were fairly convinced -- we are convinced -- that recovery is feasible, despite extended visual deprivation.
We zijn redelijk overtuigd, we zijn overtuigd dat herstel mogelijk is ondanks langdurige afwezigheid van zicht.