"diet" translation into Dutch

EN

"diet" in Dutch

EN

diet {noun}

volume_up
diet (also: regimen)
They've probably heard of the South Beach Diet, or the Atkins Diet.
Ze hebben waarschijnlijk weleens gehoord van het "South Beach dieet" of het "Atkins Dieet".
And that diet is known as the Hara, Hatchi, Bu diet.
En dat dieet staat bekend als het Hara, Hatchi, Bu dieet.
Once again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
Nogmaals, een plantaardig dieet, met veel kleurrijke groenten.

Synonyms (English) for "diet":

diet
English

Context sentences for "diet" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf children are careless about their diet, there is an increased risk of malnutrition.
Als kinderen hun voeding verwaarlozen, lopen ze gevaar ondervoed te worden.
EnglishMilk provides a very healthy and balanced diet, something we should all support.
Melk is een zeer gezond en evenwichtig voedingsmiddel waaraan wij allen onze steun moeten geven.
EnglishSo if we did not have bees, it's not like we would starve, but clearly our diet would be diminished.
Dus zonder bijen zouden we niet verhongeren maar onze voeding zou beperkt zijn.
English"The personal metrics movement goes way beyond diet and exercise.
De beweging om zelf je activiteiten te meten gaat veel verder dan voeding en beweging.
EnglishAnd instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food.
In plaats van een evenwichtig informatiedieet, eindig je omgeven door informatie junkfood.
EnglishAnd that is, that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question.
En dat is, dat toen ze de Pepsi Light gegevens analyseerden, ze de verkeerde vraag stelden.
EnglishAustria, though, was satisfied with a 'diet ' version of debate.
Oostenrijk stelt zich jammer genoeg tevreden met een versie van debat.
EnglishWhy could we not make sense of this experiment with Diet Pepsi?
Waarom konden we geen chocola maken van dat experiment met Pepsi Light?
EnglishIn fact, a locust is a "shrimp" of the land, and it would make very good into our diet.
Een sprinkhaan is eigenlijk de garnaal van het land, en hij zou erg goed in ons voedselpatroon passen.
EnglishWe would end up, quite simply, with a diet of sport, US film and chat shows.
Wij zouden uiteindelijk alleen nog maar sport, Amerikaanse films en praatprogramma's voorgeschoteld krijgen.
EnglishIt is also essential to highlight the importance of a balanced diet.
Het laatste moet ook gelden voor een evenwichtige voeding.
EnglishWe in Europe are entitled to be culturally different in our diet.
In Europa hebben wij recht op een andere voedingscultuur.
EnglishCommissioner, fish is an essential element for a healthy, balanced diet that is rich in proteins.
Mevrouw de commissaris, vis is een vitaal onderdeel van een gezonde, evenwichtige en eiwitrijke voeding.
EnglishEach person must accept responsibility for his or her own diet on the basis of his or her own assumptions.
Iedereen moet op zijn eigen voorwaarden de verantwoordelijkheid voor zijn voeding op zich nemen.
EnglishA good diet is crucial and is an aid to good health.
Goede voeding is cruciaal en draagt bij tot een goede gezondheid.
EnglishThey also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
Ze hebben ook een 3000 jaar oud voorschrift, waarvan ik denk dat het het beste dieetidee ooit is.
EnglishIn Japan there has been a bill, and the Japanese Diet has created a league against the death penalty.
In Japan is er een wetsvoorstel gedaan, en de Japanse Landdag heeft de liga tegen de doodstraf gecreëerd.
EnglishAs far as I am concerned, the most important thing is a healthy diet, and this is something which concerns us all.
Het enige dat voor mij telt, is een gezonde voeding, en dat is iets dat ons allemaal aangaat.
EnglishOur goal cannot be to diet to the point of collapse.
Vermageren tot men erbij neervalt kan niet ons doel zijn.
EnglishThe basic approach of doing more to promote a healthy diet and lifestyle is something that I support unreservedly.
Ik sta vierkant achter het principe dat een gezonde voeding en levenswijze moeten worden bevorderd.