"diplomats" translation into Dutch

EN

"diplomats" in Dutch

EN diplomats
volume_up
{plural}

diplomats
We as diplomats need to know the social capital of communities.
Wij als diplomaten moeten het sociale kapitaal kennen van gemeenschappen.
Mr Balfe, neither of the diplomats will be allowed to enter the House.
Mijnheer Balfe, de beide diplomaten krijgen geen toegang tot het Parlement!
How can we be diplomatic with people who are throwing diplomats in prison?
Hoe kan men diplomatisch zijn tegenover hen die diplomaten gevangen nemen?

Synonyms (English) for "diplomat":

diplomat

Context sentences for "diplomats" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe attitude of the Russian diplomats at the OSCE Summit held in Vienna at the end of November, spoke volumes in this respect.
De opstelling van de Russische diplomatie op de OVSE-Top in Wenen van eind november spreekt in dezen boekdelen.
EnglishI do not believe, Mr President, that European diplomats can do any better in little more than two months.
Ik denk niet, mijnheer de Voorzitter, dat de Europese diplomatie in staat is in twee maanden tijd een beter resultaat voor te leggen.
EnglishThis encouraging result is due to the efforts and commitment of Slovene diplomats and international support.
Die positieve ontwikkeling is te danken aan de inspanningen en het toegewijde werk van de Sloveense diplomatie alsmede aan de internationale steun.
EnglishUnelected diplomats should not be allowed to withdraw behind closed doors to dismantle the good work of the Convention.
We moeten nu niet toestaan dat ongekozen ambtenaren de kans krijgen achter gesloten deuren het goede werk van de Conventie teniet te doen.
EnglishIt seems to me that governments and national diplomats should carefully consider this text, and draw conclusions from it.
Het lijkt mij dat de regeringen en de nationale diplomatieke diensten goed over deze tekst zouden moeten nadenken en er conclusies uit trekken.
EnglishLet us not back down in the face of those people who do not want a democratic and transparent Europe, but an opaque Europe made up of diplomats.
We mogen niet wijken voor degenen die geen democratisch en transparant maar een ondoorzichtig en diplomatiek Europa tot stand willen brengen.
EnglishThe bilateral diplomatic efforts to protect foreign aid workers, which have been made by diplomats from Germany, the United States and Australia from Islamabad, have not yet had any tangible results.
Ik betreur dit werkelijk ten zeerste, maar u begrijpt ook dat de situatie op dit moment nog moeilijker in te schatten is dan voorheen.
EnglishIn any case, those diplomats were involved at every stage in finding solutions on behalf of their Member States, which makes them partly responsible for the results achieved in the Convention.
Bovendien was deze diplomatie in alle fasen betrokken bij het vinden van oplossingen namens de respectieve lidstaten, zodat zij in wezen medeverantwoordelijk is voor de uitkomst van de Conventie.