"to discern" translation into Dutch

EN

"to discern" in Dutch

EN to discern
volume_up
[discerned|discerned] {verb}

Context sentences for "to discern" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this connection we can very clearly discern in Turkey a massive movement in the year 2000.
Wij stellen vast dat in Turkije in 2000 duidelijk een brede ontwikkeling op gang is gekomen.
EnglishBesides, I discern a very different tone in the Council's statement.
Ik moet overigens constateren dat de toonzetting van de verklaring van de Raad heel anders is.
EnglishIt is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline.
In de resolutie kan men echter nauwelijks een duidelijk geformuleerde richtsnoer aantreffen.
EnglishThere are, however, areas in which it is harder to discern this achievement.
Er zijn echter ook terreinen waar de concrete invulling van het Europees burgerschap minder duidelijk is.
EnglishOnly then can we really discern what works and what does not.
Pas dan kunnen we werkelijk onderkennen, wat effectief is en wat niet.
EnglishWhat we have to do is discern the trend and react accordingly.
Wij moeten de trend waarnemen en onze reactie daarop afstemmen.
EnglishMadam President, I do not discern any discriminatory content.
Mevrouw de Voorzitter, ik zie hier geen discriminerende inhoud.
EnglishIt is difficult to discern any further democratic developments during these first four months.
Van verdere democratische ontwikkelingen hebben wij in deze eerste vier maanden nauwelijks iets gemerkt.
EnglishAnd when Bell actually strips the patient, begins to examine the patient, you can only imagine how much more he would discern.
Je kan je voorstellen hoe veel meer Bell nog zou vinden als hij de ontklede patiënte ging onderzoeken.
EnglishIt is hard to discern any connection between Brussels and its bureaucratic decision making machine and normal, everyday life.
Het is moeilijk de bureaucratische besluitvorming in Brussel te verbinden aan het dagelijkse leven van de bevolking.
EnglishIf the report had to be presented any earlier, it would quite simply be impossible to discern the relevant market trends.
Als we het verslag eerder zouden voorleggen, zou het gewoonweg onmogelijk zijn om relevante trends in de markt te herkennen.
EnglishI then discern two voices.
EnglishFor example, on closer inspection, it is possible to discern that the commitments for 2001 are not matched with adequate payment appropriations.
Als men dit namelijk nader bekijkt, ziet men dat tegenover de verplichtingen voor 2001 geen adequate betalingskredieten staan.
EnglishCan the Council now discern any convergence between the US and EU foreign policy approach to the Middle East in general?
Is de Raad van oordeel dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten en van de EU ten aanzien van het Midden-Oosten nader tot elkaar zijn gekomen?
EnglishI am aware, however, that the Union contains many other barriers, which are more difficult to discern than geographical ones.
Behalve dit soort overduidelijke geografische barrières neem ik ook nog talrijke andere, minder in het oog springende barrières in de gemeenschappelijke ruimte waar.
EnglishIt is not easy to discern the myriad of concerns, some domestic, some European, which gave rise to the " no " result in Ireland.
Het is niet gemakkelijk de talrijke bezwaren uit elkaar te houden, sommige binnenlands, andere Europees, die de aanleiding waren voor de " nee " -stem in Ierland.
EnglishI must say that I am in fact annoyed about the many shortcomings I have been able to discern in this building, with what I would say is almost a professional eye.
Ik moet zeggen dat ik mij eigenlijk erger aan de vele tekortkomingen die ik hier - ik zou zeggen - bijna professioneel heb kunnen vaststellen.
EnglishOf course, it is hard when just one animal out of a whole herd is sick, as it is very difficult to discern if there are animals which appear healthy but which may fall ill later on.
Als één dier van een kudde ziek is, is het niet te voorspellen wat er met de andere, ogenschijnlijk gezonde dieren zal gebeuren.
EnglishIf you are able to discern the import of this revolt, you will soon realise that our fishermen are more deeply committed to the practice of sustainable fishing than your armchair environmentalists.
U zult snel kunnen constateren dat onze vissers, nog meer dan uw salonecologen, belang hechten aan een duurzaam visserijbeleid.
EnglishIt was possible to discern the beginnings of a change of direction in the debate in the Committee on Fisheries on the report by Carmen Fraga, and this change will take hold in the new year.
Het debat over het verslag van mevrouw Fraga in de Commissie visserij heeft een wending genomen die volgend jaar nog zal worden versterkt.