"ditch" translation into Dutch

EN

"ditch" in Dutch

EN ditch
volume_up
{noun}

ditch (also: hole, pit)
ditch (also: canal, channel, hole, pit)
ditch (also: cavity, hole, pit, pole)
ditch (also: furrow, groove, hole, line)
ditch (also: hole, pit)
And if they do find the body... it's gonna be three weeks from now in some goddamn ditch.
En als ze het lichaam al vinden, dan is het over drie weken in een of andere greppel.
I'm gonna need that tow truck to get my van out of the ditch.
Ik heb die sleepwagen nodig om m'n bus uit de greppel te krijgen.
ditch (also: hole, pit, quarry, fossa)

Synonyms (English) for "ditch":

ditch

Context sentences for "ditch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI ditch the car a mile or so from the Farm and make my way through the woods
Ik parkeerde de auto een paar kilometer voor de boerderij en ging door het bos
EnglishAs I have always said, you ca n't just chuck the stuff in a ditch.
Ik heb altijd al gezegd dat het niet eenvoudigweg in de berm gegooid kan worden.
EnglishSo my own surgeon performed the procedure in a last-ditch attempt to save my voice.
Dus mijn eigen chirurg heeft de operatie uitgevoerd in een laatste poging om mijn stem te redden.
EnglishIt is shameful, to say the least, to ditch all your principles out of loyalty to Blair.
Ik vind het ook meer dan schandalig dat de trouw aan Blair zwaarder doorweegt dan alle morele bezwaren.
EnglishI have never seen a cow by a ditch, looking for fish.
Ik heb noch nooit een koe aan de slootkant gezien op zoek naar een visje.
EnglishI thought it was very indecent of Accenture to ditch Tiger Woods in such a sort of hurried and hasty way.
Ik vond het vrij onbehoorlijk van Accenture om Tiger Woods te dumpen op zo'n soort gehaaste manier.
EnglishIt is to the German Foreign Minister’ s credit that he recently sanctioned this last-ditch measure.
Het siert de Duitse minister van Buitenlandse Zaken dat hij deze ultieme maatregel onlangs heeft gebillijkt.
EnglishSeen from this point of view, I think this is a last-ditch stand to which we should not attribute too much importance.
Ik ben derhalve van mening dat dit een stand-by-actie is, waar wij niet al te veel belang aan moeten hechten!
EnglishThe news is the rescue helicopter had to ditch.
De reddingshelikopter heeft 't opgegeven.
English" Cut your losses and ditch the kids. "
' Onze verliezen nemen en de kinderen dumpen. '
EnglishYou wanna ditch the bikes?
EnglishI gotta ditch this car.
EnglishLet's ditch the car!
EnglishIt is deeply regrettable that the United States administration, for purely electoral reasons, has decided to ditch the roadmap.
Het is zeer betreurenswaardig dat de regering van de Verenigde Staten om louter electorale redenen heeft besloten de routekaart terzijde te schuiven.
EnglishThis is our last-ditch attempt to put labels and pictures on cigarette packs which reflect the true cost of smoking.
Dit is onze laatste, wanhopige poging om waarschuwingen en afbeeldingen op sigarettenpakjes te krijgen die duidelijk overbrengen hoe gevaarlijk roken in feite is.
EnglishWe nonetheless share the rapporteur’ s view that, at present, we should not simply,, ditch such things as microwave communication.
Toch zijn wij het eens met de rapporteur wanneer zij zegt dat we op dit moment niet zomaar de microgolfcommunicatie bijvoorbeeld over boord moeten gooien.
EnglishWe have not quite reached this point yet and today, hopefully, if we make a last-ditch effort, we will not miss out on this historic opportunity.
Maar gelukkig zijn we nog niet zover en wordt hopelijk vandaag deze historische gelegenheid met een laatste krachtsinspanning alsnog aangegrepen.
EnglishSix months later Commissioner Brittan's own department told us that we would have to ditch the 1991 regulation because of the GATT.
En vervolgens, na zes maanden, komen de diensten van dezelfde commissaris Brittan zeggen dat de verordening van 1991 in de prullenmand moet worden gegooid omwille van de GATT.
EnglishThe Vietnamese Government itself is to blame for this last-ditch, political cry for help on the part of the original inhabitants of the Central Highlands, namely ethnic minorities.
De oorzaak van deze ultieme politieke noodkreet van de oorspronkelijke bewoners van de centrale hooglanden, etnische minderheden, moet de Vietnamese overheid bij zichzelf zoeken.
EnglishI was one of 32 Members of this Parliament who took a private legal action before the French courts last year in a last-ditch attempt to get more tickets for fans across Europe.
Ik was één van de 32 EP-leden die op eigen initiatief een proces aanspanden bij de Franse rechter in een laatste wanhopige poging meer kaartjes vrij te maken voor voetbalfans in heel Europa.