EN to-do
volume_up
{noun}

to-do (also: fuss, red tape)
to-do (also: fuss)

Context sentences for "to-do" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishOnly latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
Pas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
EnglishMadam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
Mevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishIf they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Indien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Want als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
EnglishWhat was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Als deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
EnglishWhat we want to do is to bring the two parties together on the different points.
Wij willen proberen om de twee partijen op verschillende punten samen te brengen.
EnglishNor do we believe that the existence of the European Defence Agency is justified.
We trekken ook het bestaansrecht van het Europees Defensieagentschap in twijfel.
EnglishThe Commission is not able to tell us today how it actually intends to do this.
De Commissie kan ons vandaag niet vertellen hoe zij dat eigenlijk wil aanpakken.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Ik vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
EnglishIf we do that, we will lose, and we should force the others not to do it either.
Daarom moeten wij de anderen ertoe brengen hun uitvoer ook niet te subsidiëren.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Mijnheer Caccavale, ik geloof u als u zegt dat u dat verslag niet heeft gevonden.
EnglishYou, Greece, can do the EU a great service, but you can also do it a disservice.
U, Griekenland, kan de EU een goede dienst bewijzen, maar ook een heel slechte.
EnglishDo we really want to introduce the first ever European regulation of the press?
Willen wij echt de eerste Europese regelgeving voor de pers in het leven roepen?