"to do away with" translation into Dutch

EN

"to do away with" in Dutch

EN to do away with
volume_up
{verb}

Instead of maintaining withdrawal systems, he proposes to do away with them.
De versmarkt wil hij niet te hulp schieten en de ophoudregeling wil hij afschaffen.
It is a common aim of the European Union to do away with capital punishment.
Het afschaffen van de doodstraf is een gemeenschappelijk doel van de Europese Unie.
In essence, this report reflects policies that seek to do away with public services.
Uiteindelijk kiest de rapporteur hiermee dezelfde richting als de politici die de openbare dienstverlening willen afschaffen.
to do away with (also: to ban, to banish, to delete, to drop)
to do away with (also: to dispose of, to get rid of, to remove, to sell)
to do away with (also: to eliminate, to get rid of, to remove)
to do away with (also: to get rid of, to remove)

Similar translations for "to do away with" in Dutch

to-do noun
to do verb
away adverb
with adverb
Dutch
with preposition

Context sentences for "to do away with" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be really good if the Commission could do away with this discrimination.
Het zou heel goed zijn als de Commissie zou kunnen stoppen met deze discriminatie.
EnglishWe must do away with the idea that monetary union is the enemy of employment.
Wij moeten van het idee af dat de Monetaire Unie strijdig is met werkgelegenheid.
EnglishHopefully, we shall also be able to do away with the shameful agricultural policy.
Hopelijk zullen we er ook in slagen het schandalige landbouwbeleid af te schaffen.
EnglishWe must do away with flags of convenience, starting with those in the EU.
Laten we die goedkope vlaggen nu eens verbieden, om te beginnen die van de EU zelf.
EnglishIn that way we can do away with borders in the fullest sense of the word.
Daardoor kunnen in de meest letterlijke zin van het woord grenzen worden overwonnen.
EnglishLow-paid and part-time jobs do nothing to help do away with the scourge of unemployment.
Laag betaald werk en deeltijdwerk maken geen einde aan de gesel van de werkloosheid.
EnglishHow can we do away with these Eastern European reservations about the European Union?
Hoe deze Oost-Europese bedenkingen jegens de Europese Unie weg te nemen?
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Internet, e-mail en mobiele telefonie moeten de werkloosheid oplossen.
EnglishWe should therefore not do away with the quota system, but quotas should be realistic.
Daarom moeten wij niet af van de quota maar moeten de quota reëel zijn.
EnglishEither we make Friday a proper working day or we do away with it.
Of we beschouwen vrijdag als een echte werkdag, of we schaffen hem als werkdag af!
EnglishIn other respects, too, it is concerned to do away with control by judges.
Ook in andere opzichten is het met name de bedoeling om controle door rechters af te schaffen.
EnglishIs he ever likely to hold elections or do away with corruption?
Heeft hij wellicht verkiezingen georganiseerd of de corruptie teruggedrongen?
EnglishWe must do away with favouritism and political appointments based on personal preference.
We moeten af van politieke benoemingen en voortrekkerij op basis van persoonlijke voorkeuren.
EnglishAnother important prerequisite is to do away with bureaucracy.
Een andere belangrijke voorwaarde is de terugdringing van de bureaucratie.
EnglishOnly 12 % are prepared to do away with such a representative.
Slechts twaalf procent is bereid om deze vertegenwoordiger af te schaffen.
EnglishIt is not a question of wanting to do away with democracy and national constitutional guarantees.
Het gaat er niet om dat democratie en nationale constitutionele garanties hebben afgedaan.
EnglishTheir aim is to do away with the present UN Conventions and legalise drugs.
Afschaffing van de huidige overeenkomsten van de Verenigde Naties en legalisering van drugs is het doel.
EnglishAt least the desire is there to do away with this evil.
Dat neemt niet weg dat tenminste de wil bestaat om een einde te maken aan dit kwaad.
EnglishWill this new draft now do away with this fundamental deficit?
Wordt dit fundamentele gebrek nu door dit nieuwe ontwerp opgeheven?
EnglishWe should do away with those double agendas, the hypocrisy, the saying 'yes ' and hoping 'no '.
Weg met die dubbele agenda's, weg met de hypocrisie, weg met het " ja " zeggen en " nee " hopen.