"dove" translation into Dutch

EN

"dove" in Dutch

NL

"dove" in English

EN
EN

dove {noun}

volume_up
1. ornithology
dove (also: pigeon)
When I see the symbols of the rainbow and the dove, I think of personal serenity.
De symbolen van de regenboog en de duif doen me denken aan persoonlijke sereniteit.
Peace is not the dove and the rainbow -- as lovely as they are.
Vrede is niet de duif en de regenboog - hoe mooi ze ook zijn.
Mr Commissioner, I know very well that even with an olive branch in your mouth, you could never be a dove!
Ik weet wel, mijnheer de commissaris, dat u zelfs met een olijftakje in de mond nog niet op een duif lijkt.
NL

dove {adjective}

volume_up
dove (also: doof, doven-)
Moeten wij daaruit de conclusie trekken dat wij dove, geborneerde idioten zijn?
Does that mean we are stupid, deaf or stuck in a rut?
We zijn misschien een hele generatie van dove mensen aan het opvoeden.
We may be raising an entire generation of deaf people.
Je vindt bijna nergens dove chirurgen.
There are almost no deaf surgeons anywhere.

Synonyms (English) for "dove":

dove

Context sentences for "dove" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo I dove through the inner tube, and the bully of the camp grabbed my ankles.
Dus dook ik door de band, en de pestkop van het kamp greep mij bij de enkels.
EnglishI dove in a whole series of different deep diving submersibles.
Ik heb in veel verschillende duikboten gezeten.
EnglishI dove onto eBay a couple of days ago just to see what was gong on, typed in World of Warcraft, got 6,000 items.
Een paar dagen geleden ging ik eBay op gewoon om te kijken, ik typte World of Warcraft in en kreeg 6.000 items.
EnglishFrom there, we dove in.
EnglishI helped them recently to open their new 'dove ' project - an open drop-in counselling centre for women who are victims of domestic violence.
Ik heb ze onlangs geholpen om hun nieuwe project te openen - een hulpinstelling voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld thuis en die daar binnen kunnen lopen.
EnglishHe, in fact -- there is a story that when he wanted to learn how to swim, he read a book, a treatise on swimming -- (Laughter) -- then dove into the ocean.
Hij, in feite -- er is een verhaal dat toen hij wilde leren zwemmen, hij een boek las, een verhandeling over zwemmen -- (Gelach) -- en toen de oceaan in dook.