"down to the last detail" translation into Dutch

EN

"down to the last detail" in Dutch

EN

down to the last detail [idiom]

volume_up
down to the last detail
down to the last detail
down to the last detail
Until now, proposals have been settled down to the last detail.
Tot dusver waren de voorstellen tot in het kleinste detail vastgelegd.

Context sentences for "down to the last detail" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou said all the right things in your report, even down to the last detail.
U zegt in uw verslag de juiste dingen, ook in de details.
EnglishEveryone can therefore rest assured, because on paper, everything is regulated down to the last detail.
Ieder kan dus gerust zijn, want op papier wordt alles uitstekend geregeld.
EnglishIt is impossible to regulate everything down to the last detail.
Je kunt niet alles in gedetailleerde regels neerleggen.
EnglishIt contained uniform law down to the last detail.
Deze bevatte een tot in alle details geregeld uniform recht.
EnglishWe do not have any objections to the amendments which the Commission is proposing, right down to the last detail.
Wij hebben, op een klein detail na, geen enkele kritiek op de door de Commissie voorgestelde wijzigingen.
EnglishWith a view to subsidiarity, Europe should not want to lay down, to the last detail, how the basic principles should be transposed.
Met het oog op subsidiariteit moet Europa niet tot in alle details willen vastleggen hoe de basisprincipes worden omgezet.
EnglishOf course, we do not always expect results of investigations down to the last detail, but we do still have unfinished business to complete.
Wij verwachten niet altijd uiterst gedetailleerde onderzoeksresultaten, maar wij zitten wel met een last uit het verleden.
EnglishAfter all, this is not a legal text which tells the Commission and the scientific committees exactly - down to the last detail - what to do in each individual case.
Het gaat immers niet om wetteksten die de Commissie en de wetenschappelijke comités haarfijn uitleggen wat hun in ieder geval afzonderlijk te doen staat.