EN

to drop [dropped|dropped] {verb}

volume_up
I therefore hope that colleagues can drop their last remaining objections to this proposal.
Ik hoop dan ook dat de collega's hun laatste bezwaren bij dit voorstel kunnen laten vallen.
Though I enjoyed watching your jaws drop, drop, drop, until you got it.
Hoewel ik genoot toen ik jullie mond verder en verder open zag vallen.
I don't know whether to, you know, drop to my knees, cry; I don't know what I think.
Ik weet niet of ik op mijn knieën moet vallen, huilen... ~~~ ik weet niet wat ik moet denken.
And I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Ik ging in die watertank, in de hoop dat mijn kerntemperatuur zou gaan dalen.
So if sales start to drop, then the person can identify the problem and address the issue.
Als de verkoop begint te dalen, dan kan je het probleem identificeren en de kwestie behandelen.
Injury crashes have dropped 76 percent, fatal crashes down 90 percent.
Ongevallen met gewonden dalen met 76 procent. ~~~ Dodelijke ongevallen dalen met 90 procent.
And I'm dropping a little dot for each one of these things; they're evenly spaced because they're 30 apart.
Ik laat een stipje vallen voor elk van deze dingen. ~~~ Ze liggen op gelijke afstand van elkaar omdat ze 30 van elkaar verwijderd zijn.
If that were the case, the use of harmful substances would drop.
Als dat wel gebeurt, zal het gebruik van schadelijke stoffen afnemen.
When stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
Als de voorraden afnemen, komt dit doordat het aanbod afneemt en de vraag toeneemt.
Some states – such as Italy, Austria, Germany and Greece – would see their populations drop by around a quarter.
In landen als Italië, Oostenrijk, Duitsland en Griekenland kan de bevolking met maar liefst een kwart afnemen.
Research has shown that reducing the use of antibiotics brings a drop in the number of resistant bacteria.
Onderzoek heeft aangetoond dat een verminderd gebruik van antibiotica leidt tot een daling van het aantal resistente bacteriën.
It has not dropped, it has increased year on year.
Die is niet verminderd, maar ieder jaar toegenomen!
What determines the strength of the euro, and what matters to the people of Europe, is not the drop in the value of the euro on the world market but its internal stability.
Voor de kracht van de euro - en voor onze burgers - is niet de verminderde externe waarde van de munt van doorslaggevend belang, maar de interne stabiliteit van de euro.
Mr President, during the Gulf War in 1991, the USA and its allies dropped 277 000 tonnes of bombs over Iraq in 42 days.
Mijnheer de Voorzitter, tijdens de Golfoorlog in 1991 stortten de Verenigde Staten en hun bondgenoten 277.000 ton bommen uit over Irak.
(Laughter) I had to drop 50 pounds in three months.
(Gelach) Ik moest 25 kilo afvallen in 3 maanden.
I therefore hope that colleagues can drop their last remaining objections to this proposal.
Ik hoop dan ook dat de collega's hun laatste bezwaren bij dit voorstel kunnen laten vallen.
Wij willen de comitologie laten vallen.
It would have been a disgrace if this principle had been dropped at third reading.
Het zou een schande zijn geweest als men dat had laten vallen in derde lezing.
to drop
The Commission also wants to drop the excessively strict legal conditions in the area of contractual content.
Bovendien wil de Commissie de al te strakke juridische voorwaarden op het vlak van de contractuele inhoud weglaten.
The birth rate is dropping, the mortality rate is going up, and the net loss in Russia's population amounts to a million a year.
Het geboortecijfer daalt, het sterftecijfer stijgt en de bevolking van Rusland slinkt jaarlijks met een miljoen mensen.
NL

drop {de}

volume_up
1. general
drop (also: druppel, lik, droppel)
Toen we op de drop zone landden, was alles anders.
When we landed on the drop-zone, everything had changed.
Een heleboel mensen haakten af, de proef, er is te veel drop-out.
But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
2. gastronomy
drop (also: zoethout)

Context sentences for "to drop" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
We maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishEvery drop of the river...... is hot, melted chocolate of the finest quality.
Iedere druppel van de rivier, is hete gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit.
EnglishThe proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Dit project verdient steun, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishAnd he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
EnglishDo our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
Dames en heren van de Europese Volkspartij, willen wij werkelijk minder doen?
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Bedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
We werken hier al aan, maar het is de bekende druppel op een gloeiende plaat.
EnglishAnd I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Ik ging in die watertank, in de hoop dat mijn kerntemperatuur zou gaan dalen.
EnglishDespite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
Ondanks de tevredenstellende economische groei stagneert de afname van de werkloosheid.
EnglishWhen stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
Als de voorraden afnemen, komt dit doordat het aanbod afneemt en de vraag toeneemt.
EnglishWith every drop of water you drink, every breath you take, you're connected to the sea.
Iedere druppel water die je drinkt, elke ademhaling, verbindt je met de zee.
EnglishPeople's attention span after 18 minutes begins to drop off, tests have shown.
De aandacht van mensen daalt na 18 minuten. ~~~ Gebleken uit onderzoek.
EnglishAnd if you took a drop of that water, you might find a million diarrheal organisms.
Als je een druppel van dat water zou nemen, zou je een miljoen diarreeverwekkers vinden.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Dat is dus geen geslaagd compromis, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Dat is in het verleden gebeurd, en als we niet waakzaam blijven gebeurt het opnieuw.
EnglishA single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Een enkele druppel zeewater kan 160 verschillende soorten microben bevatten.
EnglishSo this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
EnglishThe drop in the structural funds for the current Member States I applaud.
De daling van de structuurfondsen voor de huidige lidstaten, juich ik toe.