EN drop
volume_up
{noun}

1. general

She gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Ze laat de vrouwen nieuwe bomen planten en water geven, druppel voor druppel.
A single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Een enkele druppel zeewater kan 160 verschillende soorten microben bevatten.
Every drop of the river...... is hot, melted chocolate of the finest quality.
Iedere druppel van de rivier, is hete gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit.
drop (also: drip)
When we landed on the drop-zone, everything had changed.
Toen we op de drop zone landden, was alles anders.
But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.
Een heleboel mensen haakten af, de proef, er is te veel drop-out.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
drop (also: downfall, fall, net, snare)
volume_up
val {de}
So this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
Het heet "Val gezond dood".
Val gerust nog eens binnen.
drop (also: drip, lick)
volume_up
lik {de}
drop (also: dab)
drop

2. gastronomy

drop (also: sweet, sweetie)
drop (also: roll)

Context sentences for "drop" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
We maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishAnd he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
EnglishDo our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
Dames en heren van de Europese Volkspartij, willen wij werkelijk minder doen?
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Bedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
EnglishDespite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
Ondanks de tevredenstellende economische groei stagneert de afname van de werkloosheid.
EnglishPeople's attention span after 18 minutes begins to drop off, tests have shown.
De aandacht van mensen daalt na 18 minuten. ~~~ Gebleken uit onderzoek.
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Dat is in het verleden gebeurd, en als we niet waakzaam blijven gebeurt het opnieuw.
EnglishSo this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
EnglishThe drop in the structural funds for the current Member States I applaud.
De daling van de structuurfondsen voor de huidige lidstaten, juich ik toe.
EnglishNow I'm not talking about a radical drop in population like we saw in the Black Death.
Ik heb het hier niet over de enorme bevolkingsdaling zoals we zagen bij de Zwarte Dood.
EnglishNow, after the Federal Reserve's drop in interest rates yesterday, all eyes are on the ECB.
Nadat de FED gisteren de rente heeft verlaagd, richten de blikken zich nu op de ECB.
EnglishIn any case, it is not a matter of advocating a general drop in pay.
Het is absoluut niet de bedoeling een algemene loonsverlaging aan te bevelen.
EnglishIf the CAP budget is frozen, this means an irrevocable drop in direct payments.
Bevriezing van het budget van het GLB betekent onherroepelijk een daling van de inkomenssteun.
EnglishThis drop-out rate corresponds exactly to the increase in agricultural productivity.
Dit percentage stemt exact overeen met de ontwikkeling van de productiviteit in de landbouw.
EnglishOr are you going to drop this proviso, thus breaking the undertaking made to us?
Dat zou immers betekenen dat u uw beloften aan ons niet nakomt.
EnglishTake-out sandwich shops, film processing drop-offs, peep-shows and necktie stores.
Meeneem-broodjeszaken, afleverpunten voor te bewerken filmpjes, peep-shows en stropdas winkels.
EnglishHow can we then come up with a 5 % drop in the intervention price?
Waarom is een daling van de interventieprijs van slechts vijf procent dan voldoende?
EnglishNow if you'll be so kind, I'd be much obliged if you'd drop me off my ship.
Als je nu zo vriendelijk wilt zijn mij bij mijn schip af te zetten.