"dump" translation into Dutch

EN

"dump" in Dutch

NL

"dumpen" in English

EN

EN dump
volume_up
{noun}

dump
I believe we must realise that water is too precious a resource to be used as a rubbish dump.
Ik denk dat wij moeten inzien dat water een te kostbare grondstof is om als stortplaats gebruikt te worden.
That is why we reject the plan to build a European nuclear dump in Bure, in my region, or anywhere else.
Daarom staan we afwijzend tegenover het plan om in Bure, in mijn regio, of waar dan ook een Europese stortplaats voor kernafval te maken.
We should not use them as dumping grounds for the over-capacity of the EU fleet.
Wij mogen ze niet gebruiken als stortplaats voor de overcapaciteit van de communautaire vloot.
dump
volume_up
afvalberg {de}

Context sentences for "dump" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Ze vroegen: "Zou je instemmen met een nucleair afvaldepot in je gemeenschap ?"
EnglishHere, I'm looking at the Hex dump of an image file, which contains an exploit.
Hier kijk ik naar de Hex-dump van een beeldbestand, die een exploit bevat.
EnglishWhen they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
Als ze terugkomen, dumpen ze dit olieachtige ballastwater in de oceaan.
EnglishIt is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
Het is tijd om nikkel-cadmium af te schaffen, het is tijd om vóór amendement 54 te stemmen.
EnglishShould an Ignalina nuclear power station price-dump on the European market?
Mag een kerncentrale in Ignalina op de Europese markt aan dumping doen?
EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
Iedereen betaalt of hij het nu op zee gooit of dat hij het aflevert.
EnglishYou could never get a permit to dump this in the ocean, and it's coming out all from it.
Je zou nooit toestemming krijgen om dit in de zee te dumpen, en hier komt het er gewoon uit.
EnglishWe cannot dump this environmental problem on developing countries.
We kunnen de ontwikkelingslanden niet opzadelen met dit probleem.
EnglishAnd all of those products probably end their lives in a dump like this one in Manila.
En al deze producten vinden waarschijnlijk hun laatste rustplek op een vuilnisbelt zoals deze in Manilla.
EnglishBut then Ukraine must not become the atomic dump of Europe!
Dan mag Oekraïne echter niet de nucleaire spoelbak van Europa worden!
EnglishIn fact, I'll bet this whole dump is a super spy lair.
Eigenlijk, ik wed met je dat dit hol eigenlijk een superagentschap is.
EnglishAnd I started to think I should just dump this project.
Niet zomaar slecht, echt verschrikkelijk slecht. ~~~ Ik wilde het hele project al opdoeken.
EnglishAt midnight, i will dump 20 million in cash...... on the crowd.
Om middernacht strooi ik 20 miljoen uit... over de menigte.
EnglishWe dump produce on their agricultural markets and cause hunger.
Wij doen aan dumping op hun markten en veroorzaken honger.
EnglishA few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
Enkele weken geleden is het veld omgespit door bulldozers, om er een gemeentelijke vuilstortplaats aan te leggen.
EnglishThe cooperation includes exchange of information and mapping of munitions dump sites.
De samenwerking omvat de uitwisseling van informatie over gedumpte munitie en over de locaties waar munitie is gedumpt.
EnglishWe do not subsidise steel, we do not dump steel.
Wij subsidiëren de staalindustrie niet, wij dumpen geen staal.
EnglishThat is the end product, and there is nowhere to dump it.
Het is een eindproduct waarvoor geen opslagplaats is.
EnglishBlack-backs and herring gulls...... big dump ducks.
De mantelmeeuw, de zilvermeeuw, van die grote eenden.
EnglishNow we all know that bones are fossilized, and so if you dump it into acid, there shouldn't be anything left.
Nu weten we allemaal dat botten gefossiliseerd zijn en dat als je ze in zuur gooit er niets van overblijft.