EN edition
volume_up
{noun}

edition (also: spend, pay-out)
What you are referring to is the Rainbow edition.
U verwijst naar de voorlopige uitgave van het Volledig verslag.
Let me do a little advertising by announcing that the 1999-2000 edition is now available.
Ik zal een beetje reclame maken door te zeggen dat de uitgave 1999-2000 reeds beschikbaar is.
The latest edition was published on 22 July 1999.
De laatste uitgave is gepubliceerd op 22 juli 1999.
edition (also: anniversary)
So, I immediately went to look up the 2009 online edition, expecting to find a revision worth noting.
Ik ging dus meteen op zoek naar de 2009 online editie, en verwachtte een flinke revisie.
This is a Braille edition of Playboy magazine.
Dit is een braille-editie van Playboy magazine.
And then now... the winner of the 11th edition of our rally for the 2nd successive year...
En dan nu... de winnaar van de 11e editie van onze rally, voor de 2e opeenvolgende keer:
edition (also: pressure, print, stress, burthen)
edition (also: impression, issue, cloth spread)
Finally, I also believe that the 100 Euro gold coin can be a symbol of confidence in the new currency, even as a commemorative coin, even in a limited edition.
Tenslotte denk ik ook dat de 100-euro in goud een symbool van vertrouwen in de nieuwe valuta kan zijn, ook als gedenkpenning, ook in beperkte oplage, om de stijgende waarde te symboliseren.
edition (also: expenditure, expense)

Synonyms (English) for "edition":

edition
edit

Context sentences for "edition" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe current edition of the Customs Code once again reflects the general attitude.
Bij de herziening van het communautair douanewetboek blijkt opnieuw wat de algemene houding is.
EnglishI am disturbed by the article that appeared in the 8 July edition of the German magazine ‘ Der Spiegel’.
Ik ben daarom geschrokken van het artikel dat op 8 juli in het Duitse tijdschrift verscheen.
EnglishThe latest edition of the Commission's programme includes an initial evaluation of the progress made.
De laatste versie van het scorebord van de Commissie bevat een beoordeling van de geboekte vooruitgang.
EnglishIf I bring something to you, can we make the evening edition?
Als ik je iets breng, halen we de avondeditie dan nog?
EnglishIt is therefore outrageous that, in today’ s edition of the newspaper, the Vatican calls AIDS a moral disease of the immune system.
Het is dan ook schandalig dat het Vaticaan vandaag in de krant aids een morele immuunziekte noemt.
EnglishThose of us who insisted that the levels suggested in the first edition of the report were unworkable won the day.
Zij die volhielden dat de niveaus die in de eerste versie van het verslag werden voorgesteld onwerkbaar waren, hebben de slag gewonnen.
EnglishFor example, there was no press mention at all of the inland waterway vessels report in the Monday afternoon German-language edition of the press release.
In de Duitse publicatie van maandagmiddag werd bijvoorbeeld geen gewag gemaakt van het verslag over de binnenscheepvaart.
English(Laughter) In fact, I bought the gold-plated special edition and it comes with a little slip of paper that says, "Don't use this juicer to make juice."
(Gelach) Ik heb zelfs de vergulde special edition gekocht. ~~~ Er zat een klein papiertje bij waar op stond, "Gebruik deze pers niet om sap mee te maken.
English., in the Dutch edition, that my name is listed, although spelt rather oddly, but it is listed.
Ik zie zojuist in de Notulen van de heer Martens, dus in de Nederlandse versie, dat mijn naam is opgenomen, weliswaar enigszins verminkt, maar hij staat erin.
EnglishMadam President, the results of the climate conference are discussed in today's edition of a major German newspaper, as has been the case in previous editions.
Mevrouw de Voorzitter, een groot Duits dagblad hield zich vandaag bezig met de resultaten van de klimaatconferentie, net als in de afgelopen dagen.
EnglishThe Commission will draft a proposal for a new edition of the STOP programme during the course of this year, which will then also be open to countries seeking to join the Union.
De Commissie zal in de loop van dit jaar een voorstel voor de herziening van het STOP-programma uitwerken, dat dan ook voor de kandidaat-landen zal openstaan.
EnglishWe have discussed the possibility of a new edition of the Stability Pact in the Committee on Economic and Monetary Affairs and in the Committee on Employment and Social Affairs.
In de Economische en Monetaire Commissie alsmede in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken hebben wij gediscussieerd over de mogelijke herziene versie van het Stabiliteitspact.