"education level " translation into Dutch

EN

"education level " in Dutch

EN education level 
volume_up
{noun}

Context sentences for "education level " in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOver 40 % of all the people employed in this sector are graduates with third-level education.
Meer dan 40 % van alle werknemers in deze sector zijn afgestudeerden uit het hoger onderwijs.
EnglishThe prosperity of our Continent depends upon the level of education offered to our citizens.
De welvaart van ons continent hangt af van het niveau van het onderwijs dat wij onze burgers aanbieden.
EnglishAll young people have the right to an education – at any level.
Alle jongeren hebben recht op onderwijs -- op elk niveau.
EnglishThat is the kind of level of education we are talking about.
Dat is het soort onderwijs waarover wij het hebben.
EnglishViolence against women and children takes place in all countries, regardless of class, race or level of education.
Geweld tegen vrouwen en kinderen komt voor in alle landen, zonder onderscheid van klasse, ras of opleiding.
EnglishAt regional and national level, several education projects are being implemented, notably in basic education.
Op regionaal en nationaal niveau wordt uitvoering gegeven aan diverse onderwijsprojecten, met name in het basisonderwijs.
EnglishWe need a high level of education for our employees, a highperformance infrastructure and good framework conditions to encourage innovation.
Wij hebben goed opgeleide werknemers, een degelijke infrastructuur en goede randvoorwaarden voor de bevordering van innovaties nodig.
EnglishFrom our point of view as Members of Parliament, members of an EU institution, there is room for culture and education at European level.
Volgens ons als leden van het Parlement, als leden van een EU-instelling, moeten cultuur en onderwijs ook op Europees niveau aandacht krijgen.
EnglishTo build a successful country you need a thriving economy and to get that you have to invest in education at every level.
Om een land goed op te bouwen heeft men een stevige economie nodig en om een stevige economie te hebben moet men investeren in onderwijs, op welk niveau dan ook.
EnglishTheir high level of unemployment, poor prospects for promotion and precarious work situation cannot all be attributed to their lower level of education.
Hun hoge werkloosheid, hun lage promotiekansen, hun precaire arbeidssituatie kunnen niet alleen verklaard worden door hun lagere scholing.
EnglishIt is at the level of education and training that the problem of employment for Europeans - the employability of Europeans - into the 21st century will be determined.
Het werkloosheidsvraagstuk voor de Europeanen - de inzetbaarheid van de Europeanen - zal in de 21ste eeuw bepaald worden door onderwijs en opleiding.
EnglishIt makes no sense to unify education policy at European level if we still have countless problems with arrangements for recognising diplomas.
Het heeft geen zin een uniform onderwijsbeleid in de Europese Unie op poten te zetten als de ontelbare problemen bij de erkenning van diploma's en curricula niet worden opgelost.
EnglishIt is also necessary to pay greater attention to health and safety education both at the primary level of education as well as vocational schools and colleges.
Er moet ook meer aandacht worden gegeven aan voorlichting inzake gezondheid en veiligheid in zowel het basisonderwijs als in beroepsopleidingen en universiteiten.
EnglishEducation and training needs to be improved and the number of women in higher level education needs to be increased in order to afford them the opportunity to become more involved in politics.
Daarnaast moeten onderwijs en opleidingen verbeterd worden en dient het aantal vrouwen in het hoger onderwijs vergroot te worden zodat zij meer bij de politiek betrokken worden.