"emotional" translation into Dutch

EN

"emotional" in Dutch

EN emotional
volume_up
{adjective}

emotional
Maybe there are emotional stampedes that ripple through social networks.
Misschien bestaan er emotionele stormlopen die golven door sociale netwerken jagen.
Thankfully, the European Union lacks these deep, if negative, emotional bonds.
De Europese Unie mist gelukkig deze diepe, zij het negatieve, emotionele banden.
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Aandacht is de basis van alle hogere cognitieve en emotionele vermogens.

Synonyms (English) for "emotional":

emotional

Context sentences for "emotional" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI got a little emotional there but I should now comment on the amendments!
Ik liet me enigszins meeslepen, maar ik zal nu commentaar geven op de amendementen.
EnglishAnimal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
Dierenbescherming is een emotioneel en politiek uiterst gevoelig onderwerp.
EnglishDespite this positive emotional attitude we should also be frank and honest.
Ondanks dat positieve gevoel moeten wij echter ook eerlijk en open zijn.
EnglishPhysical and emotional violence, day in and day out, hardens many to all normal feeling.
Veel straatkinderen raken afgestompt door het dagelijkse fysieke en psychische geweld.
EnglishThe ears are obviously a very important emotional indicator of the horse.
De oren geven natuurlijk een heel belangrijke aanwijzing voor de emoties van het paard.
EnglishMadam President, I shall be very brief, very clear and perhaps a little emotional.
Mevrouw de Voorzitter, ik zal zeer kort, zeer duidelijk en misschien enigszins emotioneel zijn.
EnglishMusic is the most powerful form of sound that we know that affects our emotional state.
Muziek is de krachtigste vorm van geluid die we kennen... en heeft invloed op onze emoties.
EnglishI define vulnerability as emotional risk, exposure, uncertainty.
Ik definieer kwetsbaarheid als emotioneel risico, blootstelling, onzekerheid.
EnglishWe need to be clear about the fact that people are indulging in emotional manipulation here.
Er moet heel duidelijk in het oog worden gehouden dat emoties hier een grote rol spelen.
EnglishI was bawling my eyes out by the time the plane landed -- a pretty emotional moment.
Ik huilde tranen met tuiten toen het vliegtuig eindelijk landde; een tamelijk emotioneel moment.
EnglishThis is not so much a technical point as a national and emotional consideration.
Dit is dan wel niet zozeer een technisch, maar eerder een nationaal en bijgevolg een emotioneel aspect.
EnglishIt lies in that these games are beginning to make me emotional.
Het zit 'm in het feit dat ik emotioneel begin te worden van deze games.
EnglishThey deceive these people, costs them a lot of money, cost them a lot of emotional anguish.
En ze hebben effectief en grondig miljoenen mensen over de hele wereld bedrogen in hun nadeel.
EnglishI believe that the current situation is putting untold emotional and psychological strain on farmers.
Ik vind dat door de huidige situatie de boeren aan de grenzen van hun krachten komen.
EnglishI think it is important to see that there must be no emotional reflex actions.
Het is denk ik belangrijk om te beseffen dat er geen sprake mag zijn van emotioneel reflexmatig handelen.
EnglishBut there is zero correlation between IQ and emotional empathy, feeling with the other person.
Maar er bestaat geen enkel verband tussen IQ en inlevingsvermogen, invoelen van de andere persoon.
EnglishMr President, much of the debate on this point has been highly controversial, emotional and personal.
Mijnheer de Voorzitter, dit was een uiterst controversieel, emotioneel en persoonlijk debat.
EnglishHe has withstood the pressures he has come up against in this emotional issue extremely well.
Hij heeft goed weerstand weten te bieden aan de druk die bij deze gevoelige zaak op hem is uitgeoefend.
EnglishWe cannot increase the barriers to membership because of the emotional state of the electorate.
We kunnen de lat voor lidmaatschap niet hoger leggen omwille van de negatieve stemming van de kiezers.
EnglishYou have touched our emotional intelligence as well as our rationality.
U heeft ons gevoel en ons verstand weten te raken.