"engine" translation into Dutch

EN

"engine" in Dutch

EN engine
volume_up
{noun}

engine (also: motor, motorbike, motorcycle, TYPE)
That is the engine for NEPAD – the economic engine that can bring about development.
Dat is de motor voor het NEPAD -- de economische motor die de ontwikkeling kan aanjagen.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Dat fonds zal als een schokdemper fungeren voor de krachtige motor van de globalisering.
It is clear that France and Germany are no longer the engine of Europe.
Het is duidelijk dat Frankrijk en Duitsland niet langer de motor van Europa zijn.
engine (also: machine)
It led to a very compact, inexpensive engine, and this is what the engine looks like.
Het werd een zeer compacte, goedkope machine. ~~~ Zo ziet ze eruit.
So you have the engine, now what if you combine the petals and the engine in the center?
Daar heb je dan de machine, en wat gebeurt er als je dit combineert?
Another type of engine is the hot air engine.
Een ander type machine is de hete-luchtmotor.
engine
We gotta make the engine before we hit Flat Top Tunnel.
We moeten de locomotief bereiken voordat we bij de tunnel zijn.
I ultimately refuse to accept Europe as the train whose steam engine is American and which has an American engine driver.
Wel, ik aanvaard niet dat Europa een trein is met een Amerikaanse locomotief en een Amerikaanse machinist.
For example, we have five different railway gauges in Europe, and we wonder why many hours are wasted changing engines.
Zo bestaan in Europa bij de spoorwegen vijf verschillende stroomsystemen, zodat het ons niet hoeft te verbazen dat wij vele uren verliezen als van locomotief moet worden gewisseld.
engine (also: drive)

Synonyms (English) for "engine":

engine

Context sentences for "engine" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou had remarked earlier in the House that you likened yourself to a diesel engine.
Eerder heeft u zichzelf in dit Parlement vergeleken met een dieselmotor.
EnglishThe euro must be regarded as the engine driving economic and social progress.
Volgens hem heeft de euro voor Europa vandaag een drievoudige betekenis.
EnglishIts purpose is to be a serious knowledge engine that computes answers to questions.
Ze heeft tot doel om een serieuze kennismachine te zijn die antwoorden op vragen berekent.
EnglishThe question of how to measure engine power has not been finally resolved either.
Ook de manier om het motorvermogen te meten is een probleem dat niet definitief is opgelost.
EnglishIf Germany, the engine of growth, falters, the whole of the European Union will be affected.
Als de groeimotor Duitsland hapert, heeft dat gevolgen voor de hele Europese Unie.
EnglishTransatlantic trade, moreover, forms a large part of the engine of the world economy.
De transatlantische handel neemt een groot deel van de wereldeconomie voor zijn rekening.
EnglishOur mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Onze mobiele telefoons zijn vandaag krachtiger dan de Apollo-ruimtecapsule.
EnglishA reduction in the tonnage and engine power of the EU fishing fleet was achieved.
Het is mogelijk geweest de EUvisserijvloot qua tonnage en qua motorvermogen terug te brengen.
EnglishThe standards have been applied to all private vehicles, irrespective of their engine capacity.
De normen golden voor alle particuliere voertuigen, ongeacht hun cilinderinhoud.
EnglishIn theory, there are also harmonised definitions for engine power.
Voor het motorvermogen beschikken we ook over formeel geharmoniseerde definities.
EnglishIt's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Het is een tweepersoons-, eenmotorig vliegtuig dat werkt zoals elk ander klein vliegtuig.
EnglishThat's basically the most fundamental heat engine you could possibly have.
De meest eenvoudige mogelijk. ~~~ Het probleem is dat de efficiëntie maar 0,01 % bedraagt.
EnglishAnd Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.
Robin Li, CEO van Baidu, de dominante search engine van China, was één van de gelauwerden.
EnglishFor example, that a two-cylinder gas engine was used in a car with a single balancer shaft.
Zo plaatsten ze een twee-cilinder gasmotor in een auto met enkele balansas.
EnglishBut such reforms have only limited scope for acting as an engine for growth and employment.
Die kunnen immers slechts in beperkte mate als groei- en werkgelegenheidsmotor dienen.
EnglishOne example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Een voorbeeld is de aanschaf van nieuwe motoren of het vervangen van motoren.
EnglishCreativity is the engine of productivity in the European Union.
Creativiteit is de drijvende kracht achter de Europese industriële productie.
EnglishFor example, one company would tell a story of love through its very own search engine.
Een bedrijf vertelde bijvoorbeeld een liefdesverhaal door zijn hoogstpersoonlijke zoeksysteem.
EnglishWe built a huge mathematical model of how a Stirling engine works.
We maakten een uitgebreid model van de werking van een Stirlingmotor.
EnglishWell, we all do, and the reason for that is because we have a belief engine in our brains.
Nou, wij allemaal. ~~~ En de reden is dat wij een soort geloofsmachine in onze hersenen hebben.